Sztuka wystąpień publicznych dla osób głoszących Słowo

Od 06 Października 17:00 do 08 Października 13:00

Szkolenie adresowane jest do osób głoszących Słowo Boże oraz do nauczycieli religii. Prowadzący zajęcia, Artur Kołodziejczyk SJ (specjalista ds. edukacji medialnej) oraz Teresa Wasiak (aktorka i pedagog) skupią się na praktycznych ćwiczeniach z przygotowywania wystąpienia, na dykcji i elementach retoryki. Zaproszą do zajęć symulujących wystąpienie przed kamerą telewizyjną i ćwiczenia umiejętności zainteresowania słuchacza. W sztukę opowiadania historii (storytelling) wprowadzi uczestników Wojciech Żmudziński SJ (teolog biblijny, pedagog, dziennikarz).

Koszt z zakwaterowaniem i wyżywieniem: 220 złotych.

Szkolenie dofinansowuje LOYOLA FOUNDATION.