Sytuacje konfliktowe w szkole - sesja w Warszawie

Od 17 Listopada 2017 17:00 do 19 Listopada 2017 13:00
Kategorie: Kursy i szkolenia

BRAK MIEJSC. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jego celem jest zapoznanie uczestników z metodami przekuwania konfliktów w okazję do rozwoju szkolnej społeczności oraz wyposażenie ich w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na poziomie relacji nauczyciele-uczniowie i nauczyciele-rodzice. Odpowiemy sobie między innymi na pytanie: Jak stworzyć solidarną wspólnotę uczniów w obliczu różnorodności przekonań oraz jak wychowywać ponad podziałami. Szkolenie zawiera zarówno elementy wykładowe jak i zajęcia warsztatowe.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni pedagodzy i mediatorzy: Katarzyna Stryjek, Marta Piernikowska, Marina Hulia.

Dzięki naszym darczyńcom, uczestnicy ponoszą jedynie koszt bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 złotych. Zapewniamy nieodpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy.

PLAN SZKOLENIA

 

PIĄTEK  /17.11.2017/
 
17.00-18.00 Konflikt - diagnoza.
18.00 kolacja 
19.00-20.15 Konflikt - sposoby radzenia sobie z nim
                                                    
SOBOTA /18.11.2017/
 
7.30 Msza św. (dla chętnych) 
8.00 śniadanie
9.00-10.30 Mediacja w szkole: narzędzia czy instytucja
10.30-11.00 przerwa kawowa
11.00-13.00 Mediacja w szkole: narzędzia czy instytucja
13.00 obiad
14.30-16.00 Mediacje rówieśnicze - wprowadzenie
16.00-16.30 przerwa kawowa
16.30-18.00 Mediacje rówieśnicze - potrzeby i ich rola w powstawaniu konfliktów 
18.00 kolacja
                                                          
NIEDZIELA /19.11.2017/
 
7.15 Msza św. (kaplica I piętro)
8.00 śniadanie
9.00-10.30 „Zagrożony gatunek" - dzieci cudzoziemskie w polskiej szkole
10.30-11.00 przerwa kawowa
11.00-12.45 Przykłady lekcji przybliżających kulturę i tradycję krajów z których przyjeżdżają dzieci do Polski  
12.45-13.00 Ewaluacja
13.00 obiad