Wiadomości

W gdyńskim Nowicjacie Towarzystwa Jezusowego nowicjusze pierwszego roku poznawali tajemnice tekstów biblijnych, tradycje ich różnych redakcji oraz proces powstawania ksiąg Starego Testamentu. Ćwiczyli pracę nad tekstem Nowego Testamentu z wykorzystaniem analizy retorycznej oraz dyskutowali o współczesnej roli proroka, którego całe życie powinno być Bożym przesłaniem. 

W miejscowości Rososz koło Warszawy zaprezentowaliśmy w tamtejszej parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - tematykę Szabatu. W żydowską parę świętującą siódmy dzień stworzenia wcielili się Piotr Pieczątkiewicz i Lena Yaskevich. Parafianie zostali zachęceni, by podobnie jak w czasach biblijnych, nie narzekać świętując Dzień Święty, lecz mówić tylko o tym co buduje i za co jesteśmy Bogu wdzięczni.

Czytaj więcej...

Cztery matki z dziećmi, uciekające z Czeczenii, które przez dwa lata koczowały na dworcu kolejowym przy białurusko-polskiej granicy są już w Polsce. Spotkaliśmy się z nimi oraz z Mariną Hulią (pierwsza z prawej), która stworzyła im na dworcu w Brześciu szczególną szkołę. Opowiedzieli nam swoje historie, a polskie dzieci podarowały im zeszyty i książki, by mogły uczyć się języka polskiego. Na spotkanie w Warszawie Falenicy przyszło jedynie 12 osób, ale ci, którzy byli mają za co Bogu dziękować. Wszyscy ze wzruszeniem oglądaliśmy oblicze samego Chrystusa, który przyszedł do nas w tych uśmiechniętych dzieciach i ich mamach.

Czytaj więcej...

Reparatrix Sisters Servants of Mary prowadzące przedszkole we Vlorze, na południu Albanii, dzięki merytorycznemu wsparciu Centrum Arrupe otrzymały w zeszłym miesiącu grant na remont dachu zniszczonego w tym roku przez złą pogodę. Pracę sióstr wsparł finansowo Episkopat USA. Dzięki wyrozumiałości grantodawcy i ekspresowo przekazanym środkom, prace już zostały zakończone i siostry zdążyły z wykończeniem dachu przed intensywnymi opadami i powodzią, jaka nawiedza obecnie południe Albanii. Wraz z podopiecznymi przeżyją zimę w bezpiecznym i ciepłym miejscu. 

Czytaj więcej...

Centrum Arrupe i Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury otrzymały fundusze na realizację wspólnego projektu "Professional Formation of Catholic School Headmasters, Journalists and Youth Leaders". Ten kolejny międzynarodowy projekt rozpoczynamy już w przyszłym miesiącu. Trenerzy Centrum Arrupe pomogą dyrektorom katolickich szkół z krajów Europy Wschodniej w zainicjowaniu działalności biur ds. rozwoju, które stworzone przy każdej szkole zajmą się organizowaniem funduszy na działalność edukacyjną. Na zdjęciu: Maria Olszewska (free-lance fundraiser) wyjaśnia strategię kampanii fundraisingowej.

Zakończyliśmy planowanie działań skierowanych do zastępców dyrektorów szkół oraz metodyków pracujących na Wschodzie Ukrainy. W czerwcu 2018 roku odbędzie się w Kramatorsku i Lisiczańsku Międzynarodowe Forum o Nowym Modelu Szkoły, po którym kilka szkół otrzyma merytoryczne wsparcie we wdrażaniu zmian. Planujemy, że w obu Forach weźmie udział ponad 100 osób. Następnego roku zorganizujemy w Kijowie 10-dniową "letnią szkołę" dla przedstawicieli najbardziej zainteresowanych szkół. Na zdjęciu: uczestnicy narady przygotowującej projekt. 

Czytaj więcej...

Ekipa Centrum Arrupe przebywająca na Ukrainie otrzymała z Biura w Warszawie bardzo sympatyczne zdjęcie z okazji św. Mikołaja. W tym ostatnim w tym roku kalendarzowym wyjeździe zagranicznym bierze udział Elżbieta Kowalik, Wojciech Żmudziński SJ i Julia Drozda.  

We Lwowie rozpoczęło się dzisiaj spotkanie przedstawicieli Centrum Arrupe i Komisji ds. Oświaty i Wychowania Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Celem spotkania jest zaplanowanie wspólnego projektu formacji nauczycieli ze szkół ze Wschodniej Ukrainy. Podjęto dziś decyzję o zorganizowaniu Międzynarodowego Forum o Nowym Modelu Szkoły, które odbędzie się w czerwcu 2018 roku w Kramatorsku i Lisiczańsku. Będzie to przygotowanie do kilkuletniego projektu wspierania szkół w tamtym rejonie. Jutro ciąg dalszy narady.

Czytaj więcej...

Kolejna szkoleniowa Rada Pedagogiczna na temat "Etyka i sumienie w pracy nauczyciela" odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej STO w Warszawie Rembertowie. Uczestnicy wspominali swoich ulubionych nauczycieli sprzed lat oraz pracowali nad sytuacjami, w których czują się niekomfortowo. Zajmowali się także dylematem moralnym pana Petersona i teorią rozwoju oceny moralnej Lawrence'a Kohlberga. Poruszony został temat kształtowania klimatu szkoły i wypracowania własnego pedagogicznego credo. Prowadzący zajęcia, Wojciech Żmudziński SJ, przeciwstawił etyce normatywnej - etykę troski. 

Nauczycielki z przedszkoli katolickich wzięły udział w szkoleniu "Etyka i sumienie w pracy nauczyciela", które odbyło się w Łodzi w Przedszkolu im. św. Franciszka z Asyżu, prowadzonym przez Siostry Bernardynki. O konieczności spisania swojego edukacyjnego credo oraz tworzenia kultury i klimatu placówki wychowawczej mówił Wojciech Żmudziński SJ. Nie wystarczy poznawać nowe metody i pogłębiać wiedzę pedagogiczną, by być dobrym i cenionym wychowawcą. Potrzebna jest całościowa formacja.