Wiadomości

W pięciu jednodniowych spotkaniach dla katechetów Archidiecezji Warszawskiej, które odbyły się w Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie wzięło udział ponad 270 osób. Ostatnie z nich odbyło się w sobotę, 10 lutego, w sali przy Parafii NMP Matki Miłosierdzia (ul. Bonifacego 9). Tematm, podobnie jak jak na poprzednich spotkaniach, była modlitwa "Ojcze nasz". Poszczególne wezwania Modlitwy Pańskiej omówił Wojciech Żmudziński SJ (na zdjęciu). 

Na warszawskim Ursynowie odbyło się spotkanie dla Sióstr Sacre Coeur na temat "Krytyczny odbiór mediów i obecność w mediach osób konsekrowanych". Rozmawialiśmy o tym, czym jest krytyczne myślenie, jak odróżnić fakty od ich medialnych interpretacji oraz jakich proroków potrzebuje dzisiaj Kościół w Polsce. Jak stać się osobą wiarygodną w kontekście nieufności wobec mediów i zarysowujących się coraz bardziej podziałów w społeczeństwie? 

Na kolejne spotkanie katechetów Archidiecezji Warszawskiej przyszło na ul.Miodową ponad 60 osób. Prowadzący spotkanie, Wojciech Żmudziński SJ, przedstawił strukturę koncentryczną modlitwy "Ojcze nasz" wyjaśniając kolejne jej wezwania. Mówiąc o słowach "święć się imię Twoje" podkreślił, że każdy chrześcijanin powinien dbać o reputację imienia Boga i nie powoływać się na nie dla obrony własnych poglądów i interesów. Święcić imię Boga, to mieć wdzięczność na ustach, wielbić Go i błogosławić w Jego imię.

Czytaj więcej...

We wtorek, 6 lutego 2018, w Domu Polonii w Warszawie, odbyła się narada Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania poświęcona współpracy organizacji członkowskich w pozyskiwaniu funduszy oraz poszerzeniu sieci współpracy o organizacje, które w ostatnim czasie wspierały działania rzecznicze Stowarzyszenia. W naradzie uczestniczył dyrektor Centrum Arrupe.

Każdego roku, dnia 5 lutego, obchodzimy w Centrum Arrupe Dzień Ojca Pedro Arrupe. Podczas ostatniego Zjazdu Trenerów Paweł Szpyrka SJ rzucił pomysł, by czcić razem ten dzień zjadając pyszną bezę. A że dzielą nas duże odległości, pomysł okazał się trafiony. Wcinając bezy najróżniejszych kształtów, poczuliśmy się razem bez pompatycznych przemówień i obowiązkowych tańców. Czekamy na facebooku na kolejne zdjęcia dokumentujące naszą solidarność. 

Czytaj więcej...

Zakończyła się dzisiaj w Gdańsku weekendowa sesja szkoleniowa pod tytułem "Sytuacje konfliktowe w szkole". Wzięło w niej udział 22 nauczycieli, a zjęcia prowadziły: Katarzyna Stryjek i Marina Hulia. Dziękujemy Elżbiecie Kowalik za organizację i obsługę maratonu siedmiu dotychczasowych szkoleń w tym temacie. Do końca kwietnia zaproponujemy przynajmniej jeszcze jedną edycję. 

W Gdańsku trwa siódma już edycja weekendowej sesji dla nauczycieli zatytułowana "Sytuacje konfliktowe w szkole". Natomiast w Warszawie, przy ul. Miodowej (na zdjęciu), w trzecim z kolei jednodniowym spotkaniu z serii pięciu sesji szkoleniowych dla katechetów, poświęconych modlitwie "Ojcze nasz", wzięlo udział 62 nauczycieli. Poprowadził je Wojciech Żmudziński SJ. Do tej pory w szkoleniach w Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie uczestniczyły 154 osoby. Czwarte szkolenie odbędzie się w Warszawie 7 lutego, a piąte 10 lutego.

W Gdańsku rozpoczęła się w piątek siódma już edycja weekendowej sesji "Sytuacje konfliktowe w szkole". Zajęcia prowadzą: Katarzyna Stryjek (pedagog i mediator) oraz Marina Hulia (pedagog i wychowawczyni dzieci z dworca Brześć). Kolejna edycja w kwietniu 2018. Szczegóły wkrótce. 

Na spotkaniu w Białymstoku Wojciech Żmudziński SJ interpretował 12. rozdział Pierwszego Listu do Koryntian. Przypomniał czym jest według Ewangelii Chrzest w Duchu Świętym oraz przedstawił listę manifestacji Ducha Świętego, o jakich Paweł Apostoł przypomniał Koryntianom. Podkreślił, że wszelkie szczególne łaski, charyzmaty i działania mocy są po to, by budowały wspólnotę. W spotkaniu wzięło udział około 20 osób ze Wspólnot Życia Chrześcijańskiego.

Zakończył się w Warszawie Falenicy międzynarodowy kurs na temat pozyskiwania funduszy. Wzięło w nim udział 16 osób z pięciu krajów, a zajęcia prowadzili: Maria Olszewska i Wojciech Żmudziński SJ (na zdjęciu). Kurs był pierwszym etapem dwuletniego projektu wspierania szkół katolickich w krajach byłego bloku sowieckiego. W lutym i kwietniu tego roku trenerzy Centrum Arrupe będa pracowali w Bośni i Hercegowinie oraz w Albanii, a w lipcu 2018 roku około 30 kandydatów na przyszłych fundraiserów weźnie udział w dwutygodniowym szkoleniu.