Wiadomości

Rozpoczęła się dzisiaj w Gdańsku sesja szkoleniowa dla nauczycieli zatytułowana "Sytuacje konfliktowe w szkole". Pierwsze zajęcia prowadziła Katarzyna Stryjek z Trójmiejskiego Centrum Mediacji. Bierze w nich udział 20 osób. W Gdyni Marina Hulia spotkała się z uczniami Liceum Jezuitów oraz poprowadziła otwarte spotkanie o pracy z dziećmi uchodźców. Natomiast w Warszawie Falenicy Wojciech Żmudziński SJ rozpoczął w dwunastoosobowej grupie uczestników weekendową refleksję pod tytułem "W życiu nie ma porażek, są tylko lekcje" (na zdjęciu). 

Na spotkaniu Akademii Biblijnej w Warszawie pastor Zbigniew Niemasik (na zdjęciu) mówił między innymi o rzekomo słusznych wywodach, jakimi niektórzy nas zwodzą i powodują zamęt, o tym jak w naszym życiu powinien wyglądać ład, który nie zabija ducha i czym jest chodzenie w Chrystusie. Powiedział, że jeśli ktoś nie jest zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, to przynależność do Kościoła nic mu nie da. Nauki Pawła Apostoła o prostocie życia przedstwaił ojciec Wojciech Żmudziński SJ.

Jezus wychowuje zadając pytania, na które da się odpowiedzieć w pełni jedynie życiem - mówił Wojciech Żmudziński SJ (na zdjęciu) na spotkaniu Akademii Biblijnej w Gdyni. Pastor Zbigniew Niemasik, o którego imieninach pamiętali stali słuchacze wykładów biblijnych, komentował kolejny fragment Listu do Kolosan, a Małgorzata Rompca opowiedziała o małżeństwie i rodzinie w Starożytnym Izraelu. Kolejne spotkanie w Gdyni odbędzie się 21 kwietnia 2018.

O życzliwym obliczu muzułmanów i o tym, jak nauczać w szkole o islamie, mówili dzisiaj do katechetów Diecezji Kaliskiej Zygmunt Kwiatkowski SJ (misjonarz, który pracował na Bliskim Wschodzie przez 30 lat, na zdjęciu) oraz Wojciech Żmudziński SJ (dyrektor Centrum Arrupe). W pięciogodzinnym spotkaniu wzięło udział 30 nauczycieli religii. Był czas na zajęcia w grupach i trudne pytania. Uczestnicy spotkania usłyszeli o tym, co mówi Biblia o islamie i jaką wiedzę o tej religii powinni posiadać uczniowie, by nie ulegali fragmentarycznym i często zniekształconym doniesieniom mass mediów. 

Czytaj więcej...

Podczas ostatniego dnia szkolenia "Kreatywność i porozumienie w szkole" Monika Ochendal pracuje z uczestnikami nad różnymi formami zajęć z młodzieżą rozwijającymi twórcze myślenie. Natomiast nauczyciele biorący udział w kursie "Sytuacje konfliktowe w szkole" wdrażają się w zasady mediacji rówieśniczej pod kierunkiem Katarzyny Stryjek. O swoich doświadczenianiach mediatorki opowiedziała także uczennica zaangażowana w proces mediacji. Na zdjęciu: trenerka Centrum Arrupe - Monika Ochendal.

Jak pięknie jest się różnić - mówiła na szkoleniu w Toruniu Marina Hulia (na zdjęciu) ilustrując swoją wypowiedź krótkimi filmami, zdjęciami i śpiewając piosenki, których uczy dzieci z Czeczenii. Zaprosiła uczestników do zajęć uwrażliwiających na los uchodźców i niejednemu wycisnęła łzy. W tym samym miejscu w Toruniu odbywają się weekendowe warsztaty dla nauczycieli z Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II z Łodzi. Tematem jest kreatywność i porozumienie w szkole. Oba szkolenie potrwają do jutra, do obiadu.
Czytaj więcej...

W piątek wieczorem, w toruńskim hotelu Mercure, Marta Piernikowska i Monika Ochendal rozpoczęły weekendowe zajęcia dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi. Tematem jest kreatywność i porozumienie w szkole. Prowadzące warsztaty trenerki Centrum Arrupe pomogą uczestnikom odpowiedzieć między innymi na pytanie: Skąd się biorą konflikty i jak sobie z nimi radzić? 

W Toruniu Katarzyna Stryjek rozpoczęła dziś o godz. 17:30 szkolenie o konfliktach i mediacjach. Nauczyciele będą poznawali metody mediacji rówieśniczej oraz dowiedzą się jak skutecznie wychowywać dzieci i młodzież do poszanowania drugiej osoby i jej poglądów. W dniu jutrzejszym Marina Hulia podejmie temat radzenia sobie w szkole z konfliktami międzykultutowymi. 

W katolickiej szkole średniej w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina) Wojciech Żmudziński SJ zapoznał nauczycieli z ignacjańskim modelem pedagogii oraz podał proste, a zarazem pomysłowe przykłady motywowania ucznia do pracy na lekcji. Zwrócił także uwagę na istotne znaczenie kontekstu, w jakim nauczamy oraz na rolę nauczyciela, który sam powinien być przesłaniem. W szkole pracują zarówno katoliccy jak i prawosławni nauczyciele, a wśród uczniów są dzieci rodziców różnych wyznań i religii. Zobacz więcej zdjęć. 

Czytaj więcej...

Po południu dotarliśmy do Banja Luki w Republice Serbskiej na terenie Bośni i Hercegowiny (nie mylić z Serbią). Na kolację zaprosił nas biskup Franjo Komarica (legendarny lider katolików w tym kraju i niedoszły laureat Pokojowej Nagrody Nobla, na zdjęciu pierwszy z lewej). Ksiądz biskup opowiedział nam, z nutą rozczarowania, jak trudno zainteresować Zachód losem katolików jego diecezji. Przed powrotem do hotelu dyrektor jedynej w Banja Luce szkoły katolickiej opowiedział nam o męczeństwie wielu księży i sióstr zakonnych. Jutro spotkanie w szkole.