Wiadomości

W sobotę, 23 czerwca, odbyło się w Warszawie spotkanie, na którym trenerzy i współpracownicy Centrum Arrupe podziękowali odchodzącemu dyrektorowi ojcu Wojciechowi Żmudzińskiemu oraz jego prawej ręce Elżbiecie Kowalik za długoletnią pracę w koordynowaniu działalności placówki oraz integrowaniu wokół wspólnej misji licznej grupu trenerów i współpracowników. Uczestnicy spotkania wyrazili także swoją wdzięczność Zofii Przybylskiej, która w lutym tego roku przeszła na emeryturę. Podczas uroczystej gali były tańce i wzruszające wspomnienia.

Osiemdziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu zatytułowanym "Wolny. Za kratami" promującym książkę "Recydywista", jakie odbyło się w piątek w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich. Głos zabrali: dr Hanna Machińska (Zastępca RPO), Andrzej Stefański (Główny Koordynator ds. Projektów Regionalnych w Biurze RPO), a także dr Sylwia Spurek, prof. dr hab. Monika Płatek i dr Krystyna Starczewska. Fragmenty książki czytały m.in.: Jolanta Grabowska, Aleksandra Kutz oraz autorka książki Marina Hulia. Książkowy więzień "Szpillman" grał na gitarze, a Hubert na akordeonie.

Czytaj więcej...

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2018-2019, kierownictwo nad Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe przejmie ojciec Rafał Huzarski SJ. Nowy dyrektor urodził się w 1974 roku i jest z wykształcenia teatrologiem oraz teologiem pastoralnym. Formację zakonną odbył w Polsce, Wielkiej Brytanii i Australii. Pracował jako prefekt i nauczyciel w Ogólnokształcącym Liceum Jezuitów w Gdyni (2000-2002) oraz jako duszpasterz akademicki w Lublinie (2009-2013) i Toruniu (2014-2017).
 
Czytaj więcej...

Podczas ostatniego w tym roku akademickim spotkania Akademii Biblijnej w Gdyni dr Teodozja Rzeuska opowiadała o wykopaliskach archeologicznych w Hebronie, a Wojciech Żmudziński SJ (na zdjęciu) mówił o Abrahamie jako grzeszniku i przyjacielu Boga. Był także czas na świętowanie przy hojnie zastawionym stole, a około 50 osób otrzymało dyplomy ukończenia rocznego kursu biblijnego. Natomiast w Warszawie uczestnicy Akademii Biblijnej wysłuchali pastora Zbigniewa Niemasika i ojca Wojciecha Żmudzińskiego SJ. Również około 50 osobom wręczyliśmy dyplomy. Do zobaczenia we wrześniu.

Czytaj więcej...

Polecamy wydaną ostatnio książkę, która opowiada o recydywiście, którego los może się jeszcze odmienić. Wybitna działaczka społeczna, Marina Hulia, zdradza najintymniejsze epizody ze swojego osobistego życia i wciąż żywi nadzieję, że jej miłość może uleczyć człowieka, który nie jest jej obojętny. "Recydywista" nie jest tkliwą historią o wzajemnej miłości z obowiązkowym happy endem.
 
Czytaj więcej...

Centrum Arrupe razem z Komisją Oświaty Kościoła greckokatolickiego zorganizowało w Lisiczańsku forum dla nauczycieli z obwodu Ługańskiego. Tematem był nowy model szkoły, a mówiono głównie o istotnej roli pozytywnych relacji i chrześcijańskich wartości w wychowaniu młodego człowieka, o dojrzałości nauczyciela i jego kompetencjach społecznych. W konferencji uczestniczyło około 50 wicedyrektorów szkół. Przedsięwzięcie dofinansował Episkopat USA w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. 
 
Czytaj więcej...

Konferencję "Nowy model szkoły na Ukrainie" rozpoczęła młodzież witając nas wierszami Szewczenki deklamowanymi w języku polskim oraz polskimi tańcami. Przed południem wystąpił Wojciech Żmudziński SJ zachęcając nauczycieli, by oprócz doskonalenia wiedzy i umiejętności dbali o swój osobisty rozwój oraz kształtowali klimat i kulturę szkoły, w jakiej nauczają. Natomiast ojciec Johan Lubiv, dyrektor Szkoły im. św. Zofii we Lwowie, mówił o wartościach i konieczności rozwijania dojrzałej osobowości nauczyciela. Po przerwie Katarzyna Stryjek dała bardzo praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie ze szkolnymi konfliktami. 
 
Czytaj więcej...

Katarzyna Stryjek i Wojciech Żmudziński SJ jadą dziś samochodem z Charkowa do Kramatorska, gdzie jutro rozpocznie się Międzynarodowe Forum Liderów Oświaty zatytułowane "Nowy model szkoły na Ukrainie". Będą mówili o kulturze i klimacie nowoczesnej szkoły oraz o mediacjach w konfliktach. Ponadto Sr. Cristophora zaprezentuje nowe metody nauczania, John Lubiv powie o formacji dojrzałej osobowości ucznia, a Alex Zaritsky przedstawi psychologiczny profil nauczyciela. W drugiej części dnia uczestnicy forum będą pracowali warsztatowo w grupach. Kolejne forum odbędzie się w poniedziałek w Lisiczańsku. Obie konferencje są częścią projektu realizowanego we Wschodniej Ukrainie przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania i Centrum Arrupe. 

W sobotni wieczór miało miejsce w Tiranie spotkanie z przyjaciółmi i potencjalnymi darczyńcami szkoły średniej prowadzonej przez ojców somaskich w Reshen, w Mirdita, katolickim regionie Albanii. W spotkaniu połączonym z uroczystą kolacją wzięło udział około 30 osób (głównie przedsiębiorcy, politycy i pracownicy naukowi). Słowo zapraszające do współpracy ze szkołą skierował ojciec dyrektor Michele Leovino CRS. Spotkanie było zwieńczeniem tygodniowej pracy z pracownikami szkoły nad wdrażaniem różnych narzędzi fundraisingu. Na zdjęciach: rozmowy tuż przed rozpoczęciem kolacji oraz wypowiedzi uczestników. 

Czytaj więcej...

We wtorek 1 maja zespół pracowników szkoły w Reshen pracował pod kierunkiem Marii Olszewskiej (MjjO) nad wdrażaniem wybranych technik fundraisingowych. Dyskutowano nad oprawą kolacji dla darczyńców, nad przygotowaniem krótkiego filmu promującego szkołę oraz kroniki ważniejszych projektów realizowanych w ostatnich latach wraz z wizualizacją danych statystycznych. Kolejne spotkania zespołu będą odbywały się codziennie do piątku włącznie.