Wiadomości

W najnowszym numerze kwartalnika "Być dla innych" (nr 72-73) zachęcamy do zapoznania się z ciekawostkami dotyczącymi przedstawień teatralnych w jezuickich szkołach i z artykułami mówiącymi o wychowawczej roli teatru. Scena jest szczególnym miejscem edukacji moralnej i rozwijania kreatywności. Temat przewodni numeru: NA DESKACH TEATRU. 
 
Czytaj więcej...

Drugiego dnia szkolenia w Tomsku (Syberia) nauczyciele pracowali nad sformułowaniem deklaracji misji, poznali metodę analizy trudnych sytuacji oraz dynamikę ignacjańskiego modelu pedagogii. Ponadto sformułowali hasło odwołujące się do misji szkoły, które zostanie wyeksponowane na jednej z głównych ścian. Trzeciego dnia poznali zasady uczenia się zespołowego i przećwiczyli metodę "układanki" oraz "naradę ponumerowanych głów". Kliknij na "czytaj więcej", by zobaczyć wybrane zdjęcia.
Czytaj więcej...

Dzisiaj nauczyciele z katolickiej szkoły w Tomsku (Syberia) pracowali pod kierunkiem Wojciecha Żmudzińskiego SJ nad sylwetką absolwenta. Stworzone przez uczestników opisy chakteryzujące ucznia kończącego szkołę będą podstawą do zredagowania dokumentu nakreślającego kierunki nauczania i wychowania na najbliższe dziesięciolecia. Na zdjęciu symboliczne prezentacje cech absolwenta. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez Episkopat USA.

 

W sobotę, 23 czerwca, odbyło się w Warszawie spotkanie, na którym trenerzy i współpracownicy Centrum Arrupe podziękowali odchodzącemu dyrektorowi ojcu Wojciechowi Żmudzińskiemu oraz jego prawej ręce Elżbiecie Kowalik za długoletnią pracę w koordynowaniu działalności placówki oraz integrowaniu wokół wspólnej misji licznej grupu trenerów i współpracowników. Uczestnicy spotkania wyrazili także swoją wdzięczność Zofii Przybylskiej, która w lutym tego roku przeszła na emeryturę. Podczas uroczystej gali były tańce i wzruszające wspomnienia.

Osiemdziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu zatytułowanym "Wolny. Za kratami" promującym książkę "Recydywista", jakie odbyło się w piątek w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich. Głos zabrali: dr Hanna Machińska (Zastępca RPO), Andrzej Stefański (Główny Koordynator ds. Projektów Regionalnych w Biurze RPO), a także dr Sylwia Spurek, prof. dr hab. Monika Płatek i dr Krystyna Starczewska. Fragmenty książki czytały m.in.: Jolanta Grabowska, Aleksandra Kutz oraz autorka książki Marina Hulia. Książkowy więzień "Szpillman" grał na gitarze, a Hubert na akordeonie.

Czytaj więcej...

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2018-2019, kierownictwo nad Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe przejmie ojciec Rafał Huzarski SJ. Nowy dyrektor urodził się w 1974 roku i jest z wykształcenia teatrologiem oraz teologiem pastoralnym. Formację zakonną odbył w Polsce, Wielkiej Brytanii i Australii. Pracował jako prefekt i nauczyciel w Ogólnokształcącym Liceum Jezuitów w Gdyni (2000-2002) oraz jako duszpasterz akademicki w Lublinie (2009-2013) i Toruniu (2014-2017).
 
Czytaj więcej...

Podczas ostatniego w tym roku akademickim spotkania Akademii Biblijnej w Gdyni dr Teodozja Rzeuska opowiadała o wykopaliskach archeologicznych w Hebronie, a Wojciech Żmudziński SJ (na zdjęciu) mówił o Abrahamie jako grzeszniku i przyjacielu Boga. Był także czas na świętowanie przy hojnie zastawionym stole, a około 50 osób otrzymało dyplomy ukończenia rocznego kursu biblijnego. Natomiast w Warszawie uczestnicy Akademii Biblijnej wysłuchali pastora Zbigniewa Niemasika i ojca Wojciecha Żmudzińskiego SJ. Również około 50 osobom wręczyliśmy dyplomy. Do zobaczenia we wrześniu.

Czytaj więcej...

Polecamy wydaną ostatnio książkę, która opowiada o recydywiście, którego los może się jeszcze odmienić. Wybitna działaczka społeczna, Marina Hulia, zdradza najintymniejsze epizody ze swojego osobistego życia i wciąż żywi nadzieję, że jej miłość może uleczyć człowieka, który nie jest jej obojętny. "Recydywista" nie jest tkliwą historią o wzajemnej miłości z obowiązkowym happy endem.
 
Czytaj więcej...

Centrum Arrupe razem z Komisją Oświaty Kościoła greckokatolickiego zorganizowało w Lisiczańsku forum dla nauczycieli z obwodu Ługańskiego. Tematem był nowy model szkoły, a mówiono głównie o istotnej roli pozytywnych relacji i chrześcijańskich wartości w wychowaniu młodego człowieka, o dojrzałości nauczyciela i jego kompetencjach społecznych. W konferencji uczestniczyło około 50 wicedyrektorów szkół. Przedsięwzięcie dofinansował Episkopat USA w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. 
 
Czytaj więcej...

Konferencję "Nowy model szkoły na Ukrainie" rozpoczęła młodzież witając nas wierszami Szewczenki deklamowanymi w języku polskim oraz polskimi tańcami. Przed południem wystąpił Wojciech Żmudziński SJ zachęcając nauczycieli, by oprócz doskonalenia wiedzy i umiejętności dbali o swój osobisty rozwój oraz kształtowali klimat i kulturę szkoły, w jakiej nauczają. Natomiast ojciec Johan Lubiv, dyrektor Szkoły im. św. Zofii we Lwowie, mówił o wartościach i konieczności rozwijania dojrzałej osobowości nauczyciela. Po przerwie Katarzyna Stryjek dała bardzo praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie ze szkolnymi konfliktami. 
 
Czytaj więcej...