Wiadomości

Podczas seminarium z zarządzania kryzysowego organizowanego przez Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie w dniach 6-10 czerwca 2016, dyrektor Centrum Arrupe, o. Wojciech Żmudziński SJ, koordynuje sesje wykładowe i dyskusje. Uczestnikami seminarium są rzecznicy prasowi kurii biskupich oraz inni współpracownicy biskupów zajmujący się mediami. Drugiego dnia zajęć o. John Dardis SJ mówił o relacji z mediami w czasie kryzysu, a o. Adam Żak SJ poruszył temat nadurzyć seksualnych oraz misji pomagania ofiarom pedofili. Natomiast pan Grzegorz Kozak (Polsat) wprowadził uczestników w ćwiczenia przed kamerą, które przez kolejne dni prowadziła będzie pani Marta Kielczyk (TVP) oraz o. Artur Kołodziejczyk SJ. Seminarium finansuje Episkopat USA.

ŚWIADECTWO. Jeden z majowych weekendów tego roku spędziłam w Centrum Arrupe na sesji „W życiu nie ma porażek, są tylko lekcje”. Osoba prowadząca sesję, teolog biblijny, jezuita Wojciech Żmudziński zebrał wydawałoby się przypadkową grupę osób w różnym wieku, obu płci, z różnych miast Polski, na różnym etapie życia. Wspólnie mieliśmy przyjrzeć się trudnym momentom naszego osobistego życia na tle wybranych historii i postaci biblijnych. Dla mnie ten krótki czas, od piątkowego wieczoru do niedzielnego obiadu, okazał się niezwykle ważnym w swych treściach. W spotkaniach i rozmowach pomiędzy nami, w ciszy, w osobistej modlitwie i refleksji, w pięknie i głębi, w codziennej Eucharystii, doświadczaliśmy jak cenne są nasze osobiste przeżycia.

Czytaj więcej...

Ponad 110 osób wzięło udział w spotkaniach Akademii Biblijnej w Gdyni i Warszawie, którymi zakończyliśmy kolejny rok akademicki zapowiadając kolejne wykłady już od września. Uczestnicy wysłuchali refleksji pastora Zbigniewa Niemasika nad fragmentem Ewangelii potocznie nazywanym "Przypowieść o synu marnotrawnym". Okazało się, że lepiej pasowałby tu tytuł "Przypowieść o dwóch cwaniakach i miłosiernym ojcu". Ponadto ojciec Wojciech Żmudziński SJ poruszył temat uzbrojenia, w jakie wyposaża nas Duch Święty, a w Gdyni Małgorzata Rompca (archeolog) zapoznała nas dodatkowo z miejscami związanymi z nauczaniem Jana Chrzciciela.

Czytaj więcej...

W jezuickim Ośrodku Formacji i Kultury Xaverianum w Opolu dyrektor Centrum Arrupe mówił w poniedziałek o heroicznym przywództwie. Zilustrował przykładami cztery filary jezuickiego przywództwa (miłość, samoświadomość, pomysłowość i heroizm) oraz wymienił cechy lidera, jakiego Kościół dziś potrzebuje. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób, w większości studenci zaangażowani w prowadzone przez jezuitów duszpasterstwo. Xaverianum powstało na początku lat dziewięćdziesiątych i promuje duchowość, która szuka Boga nie tylko w kościele, ale także w otaczającej nas rzeczywistości, w kulturze, ludzkim doświadczeniu, wspólnocie i zabawie. Zobacz stronę internetową XAVERIANUM.

We wtorkowe przedpołudnie dyrektor Centrum Arrupe Wojciech Żmudziński SJ poprowadził w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku zajęcia z uczniami gimnazjum i liceum. Około 70 uczniów poznawało graficzne metody notowania oraz uczyło się umiejętności podkreślania (wydobywania z tekstu tego, co najistotniejsze). Zajęciom przyglądali się nauczyciele, by w przyszłym roku włączyć je w program nauczania.

Czytaj więcej...

Dobiegła końca tygodniowa sesja rekolekcyjna inspirowana nauczaniem św. Hildegardy z Bingen. Rozpoczęła się w poniedziałek, 11 kwietnia i trwała do niedzieli 17 kwietnia 2016. Medytacje i nauki rekolekcyjne połączone z edukacją prozdrowotną i dietą św. Hildegardy pozwoliły uczestnikom, przynajmniej przez tydzień, żyć w harmonii ciała, duszy i ducha. Prowadzące zajęcia, Elżbieta Ruman i Małgorzata Stępińska, stworzyły szczególną atmosferę, a uczestnicy mieli też możliwość idywidualnych konsultacji z doświadczonym w hildegardowej medycynie lekarzem oraz z ojcem duchownym.

Czytaj więcej...

Weekendową sesję na temat biblijnych świąt rozpoczęliśmy w piątek, 15 kwietnia 2016, Eucharystią oraz żydowskimi tańcami, których uczyła nas Alicja Stark (animator tańca z Sopotu). Na zajęcia zgłosiło się 20 osób z całej Polski. Podczas drugiego dnia sesji, uczestnicy zapoznali się z tradycją Paschy oraz słuchali wykładów na temat święta Purim i żydowskich obchodów Nowego Roku. Wieczorem odbyło się wspólne świętowanie Szabatu i choć była to już niedziela, staraliśmy się odtworzyć realia świąt obchodzonych przez Żydów od tysięcy lat. W niedzielę zakończyliśmy sesję prezentując obchody Dnia Pojednania (Jom Kippur), Święta Świateł i Pięćdziesiątnicy.

Czytaj więcej...

W dniach od 29 marca do 2 kwietnia 2016 trwało w Warszawie szkolenie na temat mediacji oraz tworzenia pozytywnego klimatu w szkole. Uczestnikami byli nauczyciele z jezuickiej szkoły w Tomsku (Rosja). Nie zabrakło także przedstawicieli jezuickich szkół w Polsce, którzy nie tylko o nich opowiedzieli, ale także zaproponowali współpracę z nowopowstałą szkołą w Rosji. Szkolenie zostało sfinansowane przez United States Conference of Catholic Bishops.

Czytaj więcej...

W dniach 1-11 listopada 2018 r. trenerka Centrum Arrupe Katarzyna Stryjek  pracowała w Szkole im. Świętej Zofii we Lwowie. Zajęcia z nauczycielami oraz uczniami miały na celu wprowadzenie w szkole programu mediacji rówieśniczej. Realizowane zajęcia były częścią szerszego projektu współrealizowanego ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Dzieł Wychowania i finansowanego przez Episkopat USA. Na zdjęciu: Katarzyna Stryjek na spotkaniu z dyrektorami szkół publicznych w Kramatorsku latem 2018.