Wiadomości

Z okazji 25 Lat Niepodległości Ukrainy podpisaliśmy apel polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych, w którym m.in. czytamy: "Ukraina i Polska mają tragiczne strony w swojej wspólnej historii. Powinniśmy razem je dogłębnie poznać, przemyśleć i zrozumieć. Nasze narody powinny przejść przez ogólnoeuropejski proces pojednania... [...] Nie ma innej drogi niż droga pojednania. Słowa «przebaczamy i prosimy o przebaczenie», które nie raz zabrzmiały w dialogu polsko-ukraińskim mogą i powinny stać się dla nas drogowskazem.

Czytaj więcej...

W Domu Pielgrzyma AMICUS w Warszawie odbyła się 14 października debata zaniepokojonych strukturalną reformą szkół. Rozmawiano o Konstytucji i zasadzie pomocniczości w kontekście planowanych zmian w oświacie. Zwrócono uwagę na konsekwencje, jakie dla polityki edukacyjnej powinny wynikać z zasady pomocniczości. Organizatorami byli: Centrum Arrupe, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich.

Czytaj więcej...

Na pierwszym w tym roku szkolnym spotkaniu Akademii Biblijnej w Gdyni było 40 osób. Wykładowcy poruszyli następujące tematy: "Jezus bramą i pasterzem" (pastor Zbigniew Niemasik), "Chrześcijanin w świecie współczesnym w świetle 1. Listu do Koryntian" (ojciec Piotr Szymański SJ) oraz "Miłosierdzie sercem Biblii" (ojciec Wojciech Żmudziński SJ). Kolejne spotkanie w Gdyni odbędzie się 5 listopada i usłyszymy na nim m.in. o proroku Sofoniaszu oraz o biblijnym lekarstwie na złość, zazdrość i nienawiść. Zobacz plan na cały rok na stronie PROGRAM AKADEMII BIBLIJNEJ W GDYNI.

W ostatnim dniu kursu dla katechetów w Białym Borze, Adam Maniura zaprezentował swoje pomysły katechetyczne, jakie realizuje w szkołach ponadgimnazjalnych w Bytomiu. Z katechetami pracował czteroosobowy zespół trenerów: Elżbieta Kowalik, Małgorzata Rompca, Adam Maniura oraz Wojciech Żmudziński SJ.

Zapraszamy do rzucenia okiem na zdjęcia z trzech dni szkolenia.

Czytaj więcej...

Drugi dzień kursu katechetycznego w Białym Borze rozpoczęła Małgorzata Rompca (archeolog i teolog) prezentując dzieje Arki Przymierza. Następnie uczestnicy zapoznają się z innymi motywami przewodnimi biblijnej historii zbawienia. W sesji popołudniowej będzie również czas na pracę nad dylematami moralnymi oraz na poznanie nowych metod wizualizacji treści biblijnych (m.in: oblekanie się w owoce Ducha Świętego).

Nauczyciele religii obrządku greckokatolickiego biorą udział w szkoleniu katechetycznym w Białym Borze. Pierwszego dnia zajęcia prowadził Wojciech Żmudziński SJ i skupił się na zainteresowaniu uczniów tematem lekcji oraz wizualizacji w katechezie biblijnej. Przedstawił także niektóre metody dramowe oraz interpretację Dekalogu zarówno w świetle Starego jak i Nowego Testamentu. Kurs finansowany jest przez Episkopat Stanów Zjednoczonych i berze w nim udział 26 nauczycieli.

W niedzielę, 2 października 2016, zakończył się weekendowy kurs dla nauczycieli zatytułowany "Motywowanie uczniów do samorozwoju". Wzięło w nim udział 17 osób. Na zajęciach prowadzonych przez Monikę Ochendal i Martę Adamczyk, zadaliśmy sobie m.in. pytania: Jak rozpoznać i wykorzystać w pracy naturalne zdolności uczniów? Jak zachęcić do nowych przedsięwzięć i stałych obowiązków? Jakie są związki między osobowością a sposobami motywowania? Kolejna taką sesję zaproponujemy wiosną 2017.

W piątek rozpoczęło się spotkanie organizacji należących do Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW). Bierze w nim udział 19 osób reprezentujących 12 instytucji (stowarzyszeń, fundacji, placówek oświatowych, domów spotkań). Na pierwszej sesji, trwającej do późnych godzin wieczornych, uczestnicy zaprezentowali swoją obecną działalność i zapoznali się z zainicjowanymi w ostatnim czasie projektami SChDW. Pracowity weekend zakończy się zaplanowaniem działań w ramach projektu "Promocja szkół katolickich i wartości rodzinnych..." finansowanego przez USCCB.

Czytaj więcej...

W ostatni czwartek września, po spotkaniu, którym rozpoczęliśmy w restauracji SUPERIORE PASTA PARTY cykl ROZMÓW o wierze, jeszcze długo toczyły się dyskusje przy winie i wyśmienitych kanapkach. W rozmowie na temat wielokulturowości katolicyzmu wzięło udzial kilkanaście osób: katolicy, muzułmanie i tzw. osoby niepraktykujące. W restauracji przy ul. Marszałkowskiej będą kolejne spotkania, o czym wkrótce poinformujemy. Organizatorami są Stowarzyszenie Przystań M oraz kwartalnik Być dla innych. Serdecznie dziękujemy właścicielom restauracji za gościnność.

 

Papież Franciszek spotkał się z grupą ok. 170 przedstawicieli absolwentów i absolwentek szkół jezuickich. Podczas spotkania podkreślił, że aktualna sytuacja migracyjna to największy kryzys humanitarny od czasów II wojny światowej. Jego ofiarami jest ponad 65 mln ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swych miejsc zamieszkania. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że to ogromna liczba, większa niż cała populacja Włoch. „Każdy z nich ma swoje imię, twarz i historię, jak również niezbywalne prawo do życia w pokoju i dążenia do lepszej przyszłości dla swoich dzieci” – mówił Papież. „Bardziej niż kiedykolwiek właśnie dzisiaj, kiedy wojna szaleje w różnych częściach świata, a niespotykana wcześniej liczba uchodźców ginie, próbując przedostać się przez Morze Śródziemne – które stało się cmentarzem! – albo spędza całe lata w obozach, Kościół potrzebuje, byście brali przykład z odwagi ojca Arrupe".

Czytaj więcej...