Wiadomości

W Filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, przy ul. Jagiellońskiej 8, Wojciech Żmudziński SJ mówił o chrześcijańskiej miłości, która nie może być autentyczna, gdy jest nakazem, nawet jeśli jest to nakaz Boga. Zachęcił do refleksji nad konsekwencjami wypaczonego chrześcijaństwa i fałszywego przekonania, że Bóg nakazuje, by kochano Go z całych sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Nowym przykazaniem, o jakim mówi Ewangelia, jest wołanie Boga do człowieka: Pozwól się kochać! W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób.

W Białymstoku, w Restauracji "3 po 3" prowadzonej przez Katarzynę i Roberta Malinowskich, Wojciech Żmudziński SJ zaprezentował 10 przykazań dla par, które pragną po latach małżeństwa rozniecić na nowo ogień wzajemnej miłości. Zapoznał około czterdziestu przybyłych gości z chrześcijańskimi wskazówkami, które pozwolą uczynić życie rodzinne piękniejszym, bardziej dojrzałym, szlachetniejszym i zawsze otwartym na pojawiające się okazje do czynienia dobra. Szczególny klimat spotkaniu nadała świeżo upieczona absolwentka Wydziału Prawa Aleksandra Stachelska (na zdjęciu) grając i śpiewając o miłości. 

W szkoleniu dla katechetów w Grodzisku Mazowieckim uczestniczyły 52 osoby. Tematem była modlitwa "Ojcze nasz", a zajęcia trwały od 10:00 do 14:00 przy Parafii pod wezwaniem św. Anny. Prowadził je Wojciech Żmudziński SJ. Kolejne szkolenia o tej tematyce zaplanowane są w lutym 2017 i tym razem odbędą się w Warszawie. Dziękujemy Wydziałowi Katechetycznemu Kurii Metropolitalnej Warszawskiej za zaproszenie do współpracy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli religii.

W parafii pod wezwaniem św. Anny w Piasecznie Wojciech Żmudziński SJ poprowadził kilkugodzinne spotkanie dla 40 katechetów. Tematem była modlitwa "Ojcze nasz". Uczestnicy zgłębili znaczenie modlitwy, której treść przekazał nam ewangelista Łukasz i Mateusz. Było to pierwsze z czterech spotkań formacyjnych dla katechetów Archidiecezji Warszawskiej. Kolejne za tydzień w Gdzisku Mazowieckim. 

Na zaproszenie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Wojciech Żmudziński SJ mówił dzisiaj o misji szkoły i roli nauczyciela. Konferencja, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, zgromadziła około 250 pracowników oświaty - dyrektorów szkół i nauczycieli. W listopadzie tego roku planujemy dwudniowe szkolenie dla 30 dyrektorów szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu. 

W Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni Krzysztof Durnaś prowadził szkolenie dla nauczycieli otwieranej w tym roku szkoły podstawowej. Tematem był "Uczeń w wieku wczesnoszkolnym". Uczestnicy szkolenia zapoznali się ze specyfiką pracy z młodszymi uczniami oraz pracowali nad konkretnymi sytuacjami ćwicząc metody postępowania z dzieckiem. Szkolenie zostało dofinansowane z projektu "Promotion of Catholic Schools" realizowanego z funduszy Episkopatu USA. Foto z archiwum Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni.

Czytaj więcej...

Drugiego dnia warsztatów dla katechetów na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu zaproponowaliśmy te same tematy, co wczoraj. Na zajęcia o Szabacie przyszło kolejnych 40 nauczycieli, a nad dylematem moralnym pracowała 12-osobowa grupa. Na zdjęciu nauczyciele przygotowują najmocniejszy argument za swoim stanowiskiem w dylemacie pana Petersona. 

Czytaj więcej...

Na zaproszenie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu Piotr Pieczątkiewicz oraz Wojciech Żmudziński SJ prowadzili dziś zajęcia warsztatowe dla nauczycieli religii. Pan Piotr podjął temat biblijnego Szabatu angażując ponad 40 uczestników w jego wspólne przeżywanie (na zdjęciu), a ojciec Wojciech przećwiczył z 32-osobową grupą metodę pracy nad dylematem moralnym. Jutro w tych samych zajęciach wezmą udział dwie kolejne grupy nauczycieli. 

Czytaj więcej...

Wydaliśmy mapę Palestyny w formacie A-2, foliowaną, składaną na cztery, wykonaną na bazie mapy z 1856 roku i uaktualnioną w konsultacji z archeologami. To niezbędna pomoc do studiowania Pisma Świętego, przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych. Nazwy naniesione na mapę odpowiadają nazwom występującym w tekście Biblii Tysiąclecia i wszystkie perykopy, w których występują można znależć poprzez dostępne wyszukiwarki. Dziękujemy Fundacji Loyola za finansowe wsparcie oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w stworzenie tej cennej pomocy dydaktycznej. Mapę można zamówić poprzez nasz sklepik internetowy, lub zakupić podczas zajęć Akademii Biblijnej. 

Czytaj więcej...

Gdy stworzone w Polsce przed dwudziestu laty jezuickie Centrum Arrupe rozpoczynało swoją działalność szkoleniową, nikt nie spodziewał się, że zasięg tej działalności będzie obejmował kilkanaście krajów Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, a nawet Azji. Zakończył się wczoraj w Warszawie Falenicy kolejny międzynarodowy kurs dla 28 dyrektorów szkół katolickich z Ukrainy, Albanii, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Syrii i Czech. Dwutygodniowe zajęcia trwały od 8 lipca i były kolejnym etapem formacji zawodowej zainicjowanej latem zeszłego roku.

 
Czytaj więcej...