Wiadomości

21 października 2018 odbyła się w Warszawie Akademia Bibijna, pierwsza prowadzona przez o Rafała Huzarskiego SJ. Prawie 40 osób wysłuchało dwóch konferencji traktujących o początkach działalności Jozuego. Początek jego drogi, zmagania z Amalekitami i niewolniczą mentalnością własneych pobratymców, wreszcie doświadczenie wypełnienia wielkiej obietnicy Boga - przejście przez Jordan do Ziemi Obiecanej. O. Rafał zwracał także uwagę na odniesienia współczesne wydarzeń, o którym mówi Pięcioksiąg Mojżesza i Księga Jozuego.

19-21 października: zaproszony przez nauczycieli z Wysokiego Mazowieckiego o. Rafał Huzarski prowadził dni skupienia pt. "Pokój serca". Około czterdziestu nauczycieli i wychowawców uczestniczyło w programie z medytacją prowadzoną wg. metody "The First Spiritual Excercices" o. Michalea Handsena SJ. Warto odnotować, że było to prawdopodobnie pierwsze w naszym kraju użycie metody, która powstała w Australii i od kilku lat służy owocnej formacji duchowej nauczycieli i nie tylko.

W dniach 11-15 października w Tiranie miało miejsce jedno z ostatnich spotkań związanych z naszym programem edukacji w zakresie foundraisingu dla szkół. Mamy nadzieję, że spotkanie to otworzy jednocześnie nowy projekt związany z edukacją w zakresie odpowiedzialności społecznej. W spotkaniu brali udział przedstawiciele instytucji edukacyjnych i wychowawczych z Albanii, Bośni, Polski i Ukrainy. Współpraca dotycząca stworzenia programu szkolnego, który będzie pomagał wychowywać w naszych krajach dzieci i młodzież do zaangażowania w sprawy społeczne jest dla nas bardzo ważna. To szansa na rozwój na naukę wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach dotyczących nie tylko pojedynczych ludzi, ale i całych społeczeństw. 

Podczas sesji szkoleniowej w Rokitnie spotkalismy się po raz kolejny z księżmi, siostrami i katechatami grekokatolickimi. O. Wojciech Żmudziński SJ oraz o. Rafał Huzarski SJ przez trzy dni pracowali z ponad czterdziestoosobową grupą nad aktualnymi zagadnieniami związanymi z katechezą. Było także sporo zabawy związanej z warsztatami bibliodramy (co widać na załączonym zdjęciu).

6 października odbyła się w Warszawie jednodniowa sesja dla nauczycieli zatytułowana "Kreatywność i komunikacja w nauczaniu". Poprowadziła ją polonistka i trenerka Centrum Arrupe - Monika Ochendal. W radosnej atmosferze nauczyciele poznawali tajniki budowania komunikacji grupowej i uczestniczyli w treningu kreatywności.

Przedstawiciele jezuickich szkół z Krakowa, Gdyni, Nowego Sącza i Mysłowic oraz szkoły prowadzonej w Tarnowie przez Siostry Sacre Coeur spotkali się na krótkiej sesji warsztatowej w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy. Zajęcia prowadził o. Wojciech Żmudziński SJ.

 

Czytaj więcej...

W sobotę i w niedzielę odbyły się pierwsze w tym roku akademickim spotkania w ramach Akademii Biblijnej, w których uczestniczyło ponad 100 osób. W Gdyni usłyszeliśmy o plagach egipskich (Małgorzata Rompca), o tym czy Bóg interesuje się polityką (Krzysztof Wantuch) oraz jak nadać życiu bieg we właściwym kierunku (Zbigniew Niemasik). W Warszawie pastor Zbigniew Niemasik poszerzył swój gdyński wykład zatytułowany "Rozpocznij bieg życia!"

W dniach 26 - 28 września odbywa się w Berlinie Dwudziesty Drugi Kogres Renowabis - jednej z najmłodszych a jednocześnie najprężniej działających ktolickich organizacji charytatywnych w Niemczech. Działanośc Renovabis skierowana jest szczególnie na pomoc krajom Europy Środkowej i Wschodniej, stąd wśród 260 uczestników pochodzących z 26 krajów znaczącą grupę stanowią właśnie członkowie współpracujących z Renovabis orgniazacji pochodzących z Polski, Czech, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Albanii, Chorwacji i innych krajów naszej części Europy. Tegoroczny, jubileuszowy Kongres (Renovabis powstało 25 lat temu) jest zatytułowany "Pamięć i odnowa - drogi do pojednania w Europie". Na zdjęciu s. Teuta Buka z Albanii, bp. Vitale Ottavio i o. Rafał Huzarski SJ z Centrum Arrupe.

W dniach 21-23 września odbył się w Warszawie kurs zatytułowany "Integralny model pedagogii w doskonaleniu nauczycieli". Uczestniczyły w nim 22 osoby, które mają już doświadczenie pracy z dorosłymi i zadeklarowały chęć współpracy z Centrum Arrupe. Mamy nadzieję, że nasze grono współpracowników szybko się powiększy o bardzo twórczych i pracujących z pasją trenerów. W sobotę 22 września były dyrektor udał się do Grójca, gdzie pracował z 47 katechetami pogłębiając ich wiedzę na temat tekstu modlitwy "Ojcze nasz".