Wiadomości

W dniach 28-29 grudnia 2018 roku Siostry Katechetki ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej uczestniczyły w szkoleniu pt.: "Akcja - Komunikacja. O sztuce porozumiewania się w szkole". Siostry zapoznały się ze skutecznymi narzędziami komunikacji oraz uczestniczyły w ćwiczeniach dotyczących umiejętności prowadzenia trudnych rozmów. Szkolenie prowadziły trenerki Centrum Arrupe: Marta Piernikowska-Hewelt i Joanna Ślusarska.

 

W dniach 12-15 listopada 2018 Centrum Arrupe zorganizowało intensywne warsztaty dla osób zajmujących się pozyskiwaniem funduszy na działalność szkół prowadzonych przez Kościół oraz na projekty edukacyjne realizowane przez chrześcijańskie organizacje pozarządowe. Zajęcia odbyły się w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury przy ul. Oleckiej 30 w Warszawie.  
Uczestnicy przygotowywali się do profesjonalnego planowania i prowadzenia kampanii fundraisingowych, efektywnego używania różnych narzędzi pozyskiwania funduszy oraz stworzenia w szkołach biura ds. rozwoju mającego na celu systematyczną troskę o relacje z darczyńcami.
Zajęcia prowadziła Maria Olszewska. 
Szkolenie dofinansowane zostało przez anonimowych darczyńców. 
 

W dniach 31 października - 3 listopada 2018 r. w Domu Rekolekcyjnym "Dobre Miejsce" w Warszawie - dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół katolickich na Ukrainie (21 osób) wzięli udział w sesji poświęconej przywództwu. Obok efektywnego zarządzania czasem w życiu osobistym i turkusowego modelu zarządzania instytucją, uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawowymi zasadami efektywnego przywództwa według Johna Maxwella. Szkolenie było częścią projektu finansowanego przez Episkopat USA.

21 października 2018 odbyła się w Warszawie Akademia Bibijna, pierwsza prowadzona przez o Rafała Huzarskiego SJ. Prawie 40 osób wysłuchało dwóch konferencji traktujących o początkach działalności Jozuego. Początek jego drogi, zmagania z Amalekitami i niewolniczą mentalnością własneych pobratymców, wreszcie doświadczenie wypełnienia wielkiej obietnicy Boga - przejście przez Jordan do Ziemi Obiecanej. O. Rafał zwracał także uwagę na odniesienia współczesne wydarzeń, o którym mówi Pięcioksiąg Mojżesza i Księga Jozuego.

19-21 października: zaproszony przez nauczycieli z Wysokiego Mazowieckiego o. Rafał Huzarski prowadził dni skupienia pt. "Pokój serca". Około czterdziestu nauczycieli i wychowawców uczestniczyło w programie z medytacją prowadzoną wg. metody "The First Spiritual Excercices" o. Michalea Handsena SJ. Warto odnotować, że było to prawdopodobnie pierwsze w naszym kraju użycie metody, która powstała w Australii i od kilku lat służy owocnej formacji duchowej nauczycieli i nie tylko.

W dniach 11-15 października w Tiranie miało miejsce jedno z ostatnich spotkań związanych z naszym programem edukacji w zakresie foundraisingu dla szkół. Mamy nadzieję, że spotkanie to otworzy jednocześnie nowy projekt związany z edukacją w zakresie odpowiedzialności społecznej. W spotkaniu brali udział przedstawiciele instytucji edukacyjnych i wychowawczych z Albanii, Bośni, Polski i Ukrainy. Współpraca dotycząca stworzenia programu szkolnego, który będzie pomagał wychowywać w naszych krajach dzieci i młodzież do zaangażowania w sprawy społeczne jest dla nas bardzo ważna. To szansa na rozwój na naukę wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach dotyczących nie tylko pojedynczych ludzi, ale i całych społeczeństw. 

Podczas sesji szkoleniowej w Rokitnie spotkalismy się po raz kolejny z księżmi, siostrami i katechatami grekokatolickimi. O. Wojciech Żmudziński SJ oraz o. Rafał Huzarski SJ przez trzy dni pracowali z ponad czterdziestoosobową grupą nad aktualnymi zagadnieniami związanymi z katechezą. Było także sporo zabawy związanej z warsztatami bibliodramy (co widać na załączonym zdjęciu).

6 października odbyła się w Warszawie jednodniowa sesja dla nauczycieli zatytułowana "Kreatywność i komunikacja w nauczaniu". Poprowadziła ją polonistka i trenerka Centrum Arrupe - Monika Ochendal. W radosnej atmosferze nauczyciele poznawali tajniki budowania komunikacji grupowej i uczestniczyli w treningu kreatywności.

Przedstawiciele jezuickich szkół z Krakowa, Gdyni, Nowego Sącza i Mysłowic oraz szkoły prowadzonej w Tarnowie przez Siostry Sacre Coeur spotkali się na krótkiej sesji warsztatowej w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy. Zajęcia prowadził o. Wojciech Żmudziński SJ.

 

Czytaj więcej...