Wiadomości

Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania na warsztaty psychologiczne przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu.

W trakcie warsztatów poprzez analizę własnych emocji i uczuć  uczestnicy nobiorą umiejętności opanowywania własnych emocji, rozmawiania o nich i radzenia sobie z nimi.

Warsztaty poprowadzi trenerka Centrum Arrupe - dr Sabina Zalewska oraz prof. Józef Szopiński. Zapisy poprzez FORMULARZ na stronie w zakładce Programy i zapisy - Kursy i szkolenia.  Serdecznie zapraszamy.

W dniach 19-20 stycznia 2019 roku Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe organizuje warsztaty z crowdfundingu. Podczas warsztatów uczestnicy poznają reguły, którymi rządzi się crowdfunding oraz opracują ramowy plan własnej kampanii crowdfundingowej. Zajęcia poprowadzi Maria Olszewska. Więcej informacji w zakładce Programy i zapisy. 

Zapisy poprzez FORMULARZ dostępny na stronie w zakładce Programy i zapisy - Kursy i szkolenia. Liczba miejsc ograniczona.

 

24 i 25 listopada 2018 r. odbyły się dwa spotkania Akademii Biblijnej. W Warszawie razem z o. Wojciechem Żmudzińskim uczestnicy podjęli wędrówkę przez pustynię, a po krótkiej przerwie wraz z pastorem Zbigniewem Niemasikiem zastanawiali się nad odpowiedzią na pytanie "Co jeszcze musi zrobić Bóg...?".  Natomiast w Gdyni o. Piotr Szymański SJ mówił o czasie biblijnym jako sakramencie chwili obecnej, p. Małgorzata Rompca przedstawiła temat chorób i lekarzy w czasach biblijnych, a pastor Zbigniew Niemasik odpowiadał na pytanie "Jak biec przez życie?

 

W dniach 12-15 listopada 2018 Centrum Arrupe zorganizowało intensywne warsztaty dla osób zajmujących się pozyskiwaniem funduszy na działalność szkół prowadzonych przez Kościół oraz na projekty edukacyjne realizowane przez chrześcijańskie organizacje pozarządowe. Zajęcia odbyły się w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury przy ul. Oleckiej 30 w Warszawie.  
Uczestnicy przygotowywali się do profesjonalnego planowania i prowadzenia kampanii fundraisingowych, efektywnego używania różnych narzędzi pozyskiwania funduszy oraz stworzenia w szkołach biura ds. rozwoju mającego na celu systematyczną troskę o relacje z darczyńcami.
Zajęcia prowadziła Maria Olszewska. 
Szkolenie dofinansowane zostało przez anonimowych darczyńców. 
 

W dniach 31 października - 3 listopada 2018 r. w Domu Rekolekcyjnym "Dobre Miejsce" w Warszawie - dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół katolickich na Ukrainie wzięli udział w sesji poświęconej przywództwu. Obok efektywnego zarządzania czasem w życiu osobistym i turkusowego modelu zarządzania instytucją, uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawowymi zasadami efektywnego przywództwa według Johna Maxwella. Szkolenie było częścią projektu finansowanego przez Episkopat USA.

21 października 2018 odbyła się w Warszawie Akademia Bibijna, pierwsza prowadzona przez o Rafała Huzarskiego SJ. Prawie 40 osób wysłuchało dwóch konferencji traktujących o początkach działalności Jozuego. Początek jego drogi, zmagania z Amalekitami i niewolniczą mentalnością własneych pobratymców, wreszcie doświadczenie wypełnienia wielkiej obietnicy Boga - przejście przez Jordan do Ziemi Obiecanej. O. Rafał zwracał także uwagę na odniesienia współczesne wydarzeń, o którym mówi Pięcioksiąg Mojżesza i Księga Jozuego.

19-21 października: zaproszony przez nauczycieli z Wysokiego Mazowieckiego o. Rafał Huzarski prowadził dni skupienia pt. "Pokój serca". Około czterdziestu nauczycieli i wychowawców uczestniczyło w programie z medytacją prowadzoną wg. metody "The First Spiritual Excercices" o. Michalea Handsena SJ. Warto odnotować, że było to prawdopodobnie pierwsze w naszym kraju użycie metody, która powstała w Australii i od kilku lat służy owocnej formacji duchowej nauczycieli i nie tylko.

W dniach 11-15 października w Tiranie miało miejsce jedno z ostatnich spotkań związanych z naszym programem edukacji w zakresie foundraisingu dla szkół. Mamy nadzieję, że spotkanie to otworzy jednocześnie nowy projekt związany z edukacją w zakresie odpowiedzialności społecznej. W spotkaniu brali udział przedstawiciele instytucji edukacyjnych i wychowawczych z Albanii, Bośni, Polski i Ukrainy. Współpraca dotycząca stworzenia programu szkolnego, który będzie pomagał wychowywać w naszych krajach dzieci i młodzież do zaangażowania w sprawy społeczne jest dla nas bardzo ważna. To szansa na rozwój na naukę wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach dotyczących nie tylko pojedynczych ludzi, ale i całych społeczeństw. 

Podczas sesji szkoleniowej w Rokitnie spotkalismy się po raz kolejny z księżmi, siostrami i katechatami grekokatolickimi. O. Wojciech Żmudziński SJ oraz o. Rafał Huzarski SJ przez trzy dni pracowali z ponad czterdziestoosobową grupą nad aktualnymi zagadnieniami związanymi z katechezą. Było także sporo zabawy związanej z warsztatami bibliodramy (co widać na załączonym zdjęciu).