Wiadomości

Podczas ostatniego w tym roku akademickim spotkania Akademii Biblijnej w Gdyni dr Teodozja Rzeuska opowiadała o wykopaliskach archeologicznych w Hebronie, a Wojciech Żmudziński SJ (na zdjęciu) mówił o Abrahamie jako grzeszniku i przyjacielu Boga. Był także czas na świętowanie przy hojnie zastawionym stole, a około 50 osób otrzymało dyplomy ukończenia rocznego kursu biblijnego. Natomiast w Warszawie uczestnicy Akademii Biblijnej wysłuchali pastora Zbigniewa Niemasika i ojca Wojciecha Żmudzińskiego SJ. Również około 50 osobom wręczyliśmy dyplomy. Do zobaczenia we wrześniu.

 

Czytaj więcej...

Już 29 maja tego roku wyjdzie z drukarni książka, która opowiada o recydywiście, którego los może się jeszcze odmienić. Wybitna działaczka społeczna, Marina Hulia, zdradza najintymniejsze epizody ze swojego osobistego życia i wciąż żywi nadzieję, że jej miłość może uleczyć człowieka, który nie jest jej obojętny. "Recydywista" nie jest tkliwą historią o wzajemnej miłości z obowiązkowym happy endem. To jest opowieść o zrastaniu się z więzieniem i o tęsknocie za wolnością. O zlewaniu się w jedno z nałogiem człowieka, który nie przestał wierzyć w miłość. Wydawać by się mogło, że przegrał, ale wierzymy, że dzięki tej książce podejmie walkę na nowo. Marina proponuje mu wspólne przygotowanie książki o ich przeżyciach. Siedząc w więzieniu Zbyszek pisze o sobie, o swoich uczuciach, nadziejach i załamaniach. Marina robi to samo.
 
Czytaj więcej...

Centrum Arrupe razem z Komisją Oświaty Kościoła greckokatolickiego zorganizowało w Lisiczańsku forum dla nauczycieli z obwodu Ługańskiego. Tematem był nowy model szkoły, a mówiono głównie o istotnej roli pozytywnych relacji i chrześcijańskich wartości w wychowaniu młodego człowieka, o dojrzałości nauczyciela i jego kompetencjach społecznych. W konferencji uczestniczyło około 50 wicedyrektorów szkół. Przedsięwzięcie dofinansował Episkopat USA w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. 
 
Czytaj więcej...

Konferencję "Nowy model szkoły na Ukrainie" rozpoczęła młodzież witając nas wierszami Szewczenki deklamowanymi w języku polskim oraz polskimi tańcami. Przed południem wystąpił Wojciech Żmudziński SJ zachęcając nauczycieli, by oprócz doskonalenia wiedzy i umiejętności dbali o swój osobisty rozwój oraz kształtowali klimat i kulturę szkoły, w jakiej nauczają. Natomiast ojciec Johan Lubiv, dyrektor Szkoły im. św. Zofii we Lwowie, mówił o wartościach i konieczności rozwijania dojrzałej osobowości nauczyciela. Po przerwie Katarzyna Stryjek dała bardzo praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie ze szkolnymi konfliktami. 
 
Czytaj więcej...

Katarzyna Stryjek i Wojciech Żmudziński SJ jadą dziś samochodem z Charkowa do Kramatorska, gdzie jutro rozpocznie się Międzynarodowe Forum Liderów Oświaty zatytułowane "Nowy model szkoły na Ukrainie". Będą mówili o kulturze i klimacie nowoczesnej szkoły oraz o mediacjach w konfliktach. Ponadto Sr. Cristophora zaprezentuje nowe metody nauczania, John Lubiv powie o formacji dojrzałej osobowości ucznia, a Alex Zaritsky przedstawi psychologiczny profil nauczyciela. W drugiej części dnia uczestnicy forum będą pracowali warsztatowo w grupach. Kolejne forum odbędzie się w poniedziałek w Lisiczańsku. Obie konferencje są częścią projektu realizowanego we Wschodniej Ukrainie przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania i Centrum Arrupe. 

W sobotni wieczór miało miejsce w Tiranie spotkanie z przyjaciółmi i potencjalnymi darczyńcami szkoły średniej prowadzonej przez ojców somaskich w Reshen, w Mirdita, katolickim regionie Albanii. W spotkaniu połączonym z uroczystą kolacją wzięło udział około 30 osób (głównie przedsiębiorcy, politycy i pracownicy naukowi). Słowo zapraszające do współpracy ze szkołą skierował ojciec dyrektor Michele Leovino CRS. Spotkanie było zwieńczeniem tygodniowej pracy z pracownikami szkoły nad wdrażaniem różnych narzędzi fundraisingu. Na zdjęciach: rozmowy tuż przed rozpoczęciem kolacji oraz wypowiedzi uczestników. 

Czytaj więcej...

We wtorek 1 maja zespół pracowników szkoły w Reshen pracował pod kierunkiem Marii Olszewskiej (MjjO) nad wdrażaniem wybranych technik fundraisingowych. Dyskutowano nad oprawą kolacji dla darczyńców, nad przygotowaniem krótkiego filmu promującego szkołę oraz kroniki ważniejszych projektów realizowanych w ostatnich latach wraz z wizualizacją danych statystycznych. Kolejne spotkania zespołu będą odbywały się codziennie do piątku włącznie.

Wojciech Żmudziński SJ z Centrum Arrupe i Maria Olszewska z MjjO (na zdjęciu) przebywają od 26 kwietnia w Albanii. Pracowali przez kilka dni w Tiranie przygotowując wydarzenie fundraisingowe na sobotę 5 maja, którego gospodarzem będzie biskup diecezji Reshen-Mirdita. Dzisiaj rozpoczęli pracę w katolickiej szkole w Reshen od spotkania z pracownikami szkoły. Wyjaśnili czym jest fundraising i jak ważna jest w promocji szkoły rola każdej osoby z nią związanej. W tygodniu pokierują pracą grupy nauczycieli i pomogą zaplanować kampanię fundraisingową.

Czytaj więcej...

Po wczorajszej liturgii w Parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki i po całodniowym zwiedzaniu Gdańska, nauczyciele z Tomska uczestniczyli dziś w zajęciach w Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni. Zajęcia prowadziły: Bożena Prątnicka-Olszewska (na zdjęciu) i Hanna Hetmańska. Spotkali się także z dyrekcją naszych gdyńskich szkół. Jutro, 24 kwietnia, powrócą do Warszawy na rozdanie dyplomów poświadczających uczestnictwo w programie i następnego dnia wyruszą drogą lotniczą do Tomska. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w życzliwe przyjęcie naszych gości. 

Wczoraj pastor Zbigniew Niemasik (na zdjęciu), pani Małgorzata Rompca oraz ojciec Wojciech Żmudziński SJ zaprezentowali w Gdyni kolejne biblijne tematy w ramach programu Akademii Biblijnej. Natomiast dzisiaj w Warszawie Falenicy, oprócz pastora Niemasika, który podjął refleksję nad kolejnym listem Pawła Apostoła, ojciec Piotr Kropisz SJ mówił o tym, czym jest walka duchowa w życiu chrześcijanina. To było przedostatnie spotkanie w tym roku akademickim. Kolejne za miesiąc.