7.02.2017 - Kako promovirati Školu (Zagrzeb)

Podczas drugiego dnia szkolenia w Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Zagrzebiu nauczyciele i fundatorzy szkoły pracowali w grupach nad wizją i misją szkoły oraz poznawali tajniki efektywnego organizowania funduszy. Zajęcia prowadził, na zaproszenie dyrektorki szkoły pani Karmeli Tomasevic, dyrektor Centrum Arrupe - Wojciech Żmudziński SJ. Formacja katolickich nauczycieli w Chorwacji jest częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania z funduszy Episkopatu USA.

Zdjęcia wykonane w Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Zagrzebiu w dniach 6-7 lutego 2017.

See presentation in pdf format:

Mission sTatement and fundraising - Zagreb