SESJA: Sytuacje konfliktowe w szkole

Warszawa-Gdynia 2017: Szkolenia adresowane są głównie do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ich celem jest zapoznanie uczestników z metodami przekuwania konfliktów w okazję do rozwoju szkolnej społeczności oraz wyposażenie ich w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na poziomie relacji nauczyciele-uczniowie i nauczyciele-rodzice. Odpowiemy sobie między innymi na pytanie: Jak stworzyć solidarną wspólnotę uczniów w obliczu różnorodności przekonań oraz jak wychowywać ponad podziałami. Szkolenie zawiera zarówno elementy wykładowe jak i zajęcia warsztatowe.

Na trzecią edycję tej sesji szkoleniowej zapraszamy do Warszawy w terminie 24-26 marca 2017 (z zakwaterowaniem i wyżywieniem).

ZOBACZ SZCZEGÓŁY sesji w Warszawie  I  ZAPISZ SIĘ

Zajęcia poprowadzą doświadczeni pedagodzy i mediatorzy: Katarzyna Stryjek, Marta Piernikowska, Marina Hulia.

Dzięki naszym darczyńcom, uczestnicy ponoszą jedynie koszt bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 złotych. Zapewniamy nieodpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy.

Kolejna sesja w Gdyni odbędzie się 21-22 kwietnia 2017

ZAPISZ SIĘ NA SESJĘ W GDYNI