SZKOLENIE: Sytuacje konfliktowe w szkole

Gdynia 24-25 listopada 2017: Szkolenie adresowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jego celem jest zapoznanie uczestników z metodami przekuwania konfliktów w okazję do rozwoju szkolnej społeczności oraz wyposażenie ich w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na poziomie relacji nauczyciele-uczniowie i nauczyciele-rodzice. Odpowiemy sobie między innymi na pytanie: Jak stworzyć solidarną wspólnotę uczniów w obliczu różnorodności kultur i przekonań oraz jak wychowywać ponad podziałami. Szkolenie zawiera zarówno elementy wykładowe jak i zajęcia warsztatowe.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni pedagodzy i mediatorzy: Katarzyna Stryjek, Marta Piernikowska, Marina Hulia.
 
Dzięki naszym darczyńcom, uczestnicy ponoszą jedynie koszt bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 złotych. Zapewniamy ciepły posiłek w sobotę oraz kawę i herbatę w przerwach.
 

UWAGA: Brak miejsc.