SZKOLENIE: Sytuacje konfliktowe w szkole

Warszawa 17-19 listopada 2017 oraz Gdynia 24-25 listopada 2017: Szkolenie adresowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jego celem jest zapoznanie uczestników z metodami przekuwania konfliktów w okazję do rozwoju szkolnej społeczności oraz wyposażenie ich w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na poziomie relacji nauczyciele-uczniowie i nauczyciele-rodzice. Odpowiemy sobie między innymi na pytanie: Jak stworzyć solidarną wspólnotę uczniów w obliczu różnorodności przekonań oraz jak wychowywać ponad podziałami. Szkolenie zawiera zarówno elementy wykładowe jak i zajęcia warsztatowe.

 
Zajęcia poprowadzą doświadczeni pedagodzy i mediatorzy: Katarzyna Stryjek, Marta Piernikowska, Marina Hulia.
 
Dzięki naszym darczyńcom, uczestnicy ponoszą jedynie koszt bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 złotych. W Warszawie zapewniamy nieodpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy, a w Gdyni ciepły posiłek w sobotę oraz kawę i herbatę w przerwach.
 

 

UWAGA: Brak miejsc. Zapisy przyjmujemy jedynie na listę rezerwową.

Foto: Exile on Ontario / flickr.com