2.03.2018 - Mediacje rówieśnicze i wielokulturowość

W Toruniu Katarzyna Stryjek rozpoczęła dziś o godz. 17:30 szkolenie o konfliktach i mediacjach. Nauczyciele będą poznawali metody mediacji rówieśniczej oraz dowiedzą się jak skutecznie wychowywać dzieci i młodzież do poszanowania drugiej osoby i jej poglądów. W dniu jutrzejszym Marina Hulia podejmie temat radzenia sobie w szkole z konfliktami międzykultutowymi.