24-25.05.2017 - Narada programowa SChDW

W Warszawie Falenicy odbył się Walny Zjazd oraz Narada Programowa Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Organizacja łączy siły jezuitów, franciszkanów i osób świeckich zaangażowanych w działalność wychowawczą, kierujących organizacjami obywatelskimi i placówkami edukacyjnymi. Podczas narady podejmowane były nowe inicjatywy mające na celu stworzenie wspólnego frontu na polu wychowania, a także rozbudowanie sieci chrześcijańskich szkół i organizacji na kraje byłego bloku sowieckiego.