Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
 

Kazanie na rozpoczęcie roku szkolnego

2011-09-01 09:17:39
Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni, 1 września 2011

U gdyńskich jezuitów rok szkolny rozpoczęty. Podczas uroczystej Mszy św. w Parafii pod wezwaniem św. Stanisława Kostki nowy dyrektor skierował do wszystkich słowo, które nakreśla edukacyjną wizję najbliższego roku. Pełny tekst kazania zobacz klikając na - więcej.

Gimnazjum_jezuitow.jpg


Kazanie ojca dyrektora Stanisława Twarowskiego SJ na rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni

Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Dla części z Was będzie to pierwszy rok w tej szkole, dla części będzie to rok ostatni a dla części będzie to kolejny rok nauki w tej szkole. Zazwyczaj jest tak, że w nowy rok szkolny wchodzimy z wielkimi nadziejami i dobrze, że tak jest, ale ważne jest też to abyśmy wchodzili z odwagą i siłą, która pozwoli realizować zarówno wielkie jak i małe nadzieje. W tej Mszy św. prosimy Boga aby pomógł nam utrzymać odwagę i siły potrzebne do realizacji tego w czym pokładamy nadzieje. Pierwsze czytanie z dzisiejszego dnia, z listu św. Pawła do Kolosan podpowiada, że powinniśmy postępować w sposób godny Chrystusa i wydawać owoce dobrych czynów. Takie postępowanie prowadzi do wypełniania się naszych nadziei, do wyzwolenia spod władzy ciemności w które wprowadzają nas nasze złe emocje, przyzwyczajenia, nawyki i pragnienia.

Św. Łukasz w dzisiejszym czytaniu z Ewangelii przypomina nam cudowny połów ryb i cały kontekst z tym związany. Dziś chcę zwrócić Waszą uwagę na kilka rzeczy z tego czytania. Jezus mówi do rybaków "Wypłyńcie na głębię i zarzućcie sieci na połów". Myślę, że powinniśmy te słowa odnieść do siebie, jako wezwanie Chrystusa skierowane do nas. Jezus zaprasza nas na swoistą przygodę i tak jak rybacy w łodzi posłuchajmy Go i wyruszmy na tę przygodę. Widzimy, że ta przygoda kończy się sukcesem, rybacy zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, ale i nasza przygoda związana z tym rokiem szkolnym prowadzi nas do sukcesu, ważne jest jednak abyśmy rzeczywiście słuchali tego co Bóg nam podpowiada, abyśmy odpowiadali na Jego wezwania, abyśmy szli za Jego sugestiami. Rybacy płynący z Jezusem wezwali współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie. Ta sytuacja podkreśla gotowość dzielenia się owocami swojego sukcesu. Swoja drogą ta sytuacja pokazuje też działanie zgodne z mottem naszej szkoły "być dla innych". Pierwszym obrazem bycia dla innych jest współpraca wszystkich rybaków będących na łodzi, aby dokonać połowu ryb każdy z nich, pomimo swojego zmęczenia bo cały dzień przecież pracowali, przykłada się do pracy na swoim małym odcinku bo wie, że sukces można odnieść tylko wtedy gdzie będzie się działać razem z innymi, gdy będzie się pracować tak jak inni. Drugim obrazem bycia dla innych jest to, że rybacy z łodzi Jezusa nie patrzą wyłącznie na to co oni zdobyli, nie są samolubni, oni dzielą się z innymi tym co udało się im zdobyć.

Początek roku szkolnego, dla wielu z Was kojarzy się z końcem wolności i początkiem zniewolenia szkolnymi obowiązkami i jest to chyba naturalne. Wolelibyśmy odpoczywać na brzegu jeziora niż pływać i łowić ryby ale gdyby rybacy nie wypłynęli, nie przystąpili do przygody nic by nie osiągnęli, nie byłoby żadnego sukcesu. Tak jak oni podjęli trud łowienia ryb tak i każdy z nas powinien podjąć trud nauki i kształtowania swojej osobowości. Jeśli chcemy osiągnąć sukces musimy podjąć trud, musimy w wolności przystąpić do konkretnego działania, musimy wyruszyć na tę swoistą przygodę, która może czasami będzie trudna, ale zapewniam Was, że warto.

Trud nauki i kształtowania swojej osobowości związany jest z wieloma aspektami naszego życia. Nie ogranicza się on tylko do tego by mieć dobre oceny ale odnosi się do systematycznego uczenia się (nie takiego na ostatnią chwilę), do zdobywania wiedzy z pasją a nie ograniczania się do materiału omówionego na lekcji, do poznawania złożonych rzeczywistości znacznie głębiej niż tylko zostanie to przedstawione na lekcji. W tym wszystkim niezwykle istotne jest kształtowanie swojego wnętrza, swojej osobowości, swoich postaw i nawyków które potem automatycznie będą nas kierowały do budowania lepszego świata, które spowodują, że dobro będziemy wybierać automatycznie, nie zastanawiając się zbyt długo nad tym co należałoby zrobić. W wybieraniu dobra istotne jest też to aby dostrzegać pełną gamę konsekwencji, często bywa tak, że ktoś kieruje się niepełnym pojęciem dobra i nie zauważa, że wnosząc dobro w świat najbliższych ludzkich relacji, czy w swój świat, jednocześnie wnosi krzywdę w świat innych ludzi. Nie o takie dobro chodzi Chrystusowi, nie takie dobro jest sensem życia człowieka.

W szkole powinniśmy uczyć się odpowiedzialności, rozumienia konsekwencji swoich działań, musimy uczyć się świadomego ponoszenia skutków naszych działań, nie możemy uczyć się unikać trudnych konsekwencji naszych własnych decyzji i działań. Są różne drogi uczenia się odpowiedzialności, jedną z nich przestrzeganie szkolnej dyscypliny. Poważne przeżywanie każdej lekcji, tak by samemu zdobyć jak najwięcej informacji i innym nie przeszkadzać w zdobywaniu wiedzy jest właśnie elementem kształtowania odpowiedzialności. Wszelkie uciekanie od kary za łamanie szkolnych reguł, nawet tych związanych z ubraniem czy zachowaniem na przerwach jest uciekaniem od odpowiedzialności. Odpowiedzialność potrzebna jest każdemu człowiekowi, nie ma znaczenie czy ktoś jest wierzący w Boga czy nie, odpowiedzialność jest cechą ogólnoludzką i każdy człowiek powinien ją posiadać. Tę cechę kształtuje się między innymi przez przestrzeganie szkolnej dyscypliny, przez systematyczne uczenie się, przez pokorne przyjmowanie negatywnych skutków własnych działań. W naszej szkole będziemy się starali kształtować w sobie i w Was tę cechę ze szczególnym naciskiem.

Nasza szkoła jest związana z długą tradycją edukacyjną związaną z zakonem jezuitów. Fundamentalnym elementem tej tradycji jest integralne kształtowanie osobowości człowieka. Integralne to znaczy obejmujące rozum, wolę i uczucia, czyli innymi słowy wiedzę, postawy i emocje. Mam nadzieję, że taki integralny system kształtowania człowieka dostrzega lub dostrzeże tu każdy uczeń. Ten system prowadzi do tego, że człowiek staje się człowiekiem, że żyje zgodnie z naturą ludzką, że jego życie jest godne określenia "człowiek".

Jest to mój pierwszy rok sprawowania funkcji dyrektora w tej szkole, rozpoczynam go podobnie jak Wy z dobrymi nadziejami. Pragnę aby nasza szkoła uczyła i kształtowała Was w atmosferze odpowiedzialności a jednocześnie była miejscem, które każdy z Was polubi, miejscem gdzie każdy z Was będzie żył bez niepotrzebnych lęków, miejscem na którym każdemu z Was będzie zależało. Atmosferę szkoły tworzą wszyscy, nie tylko dyrektor i nauczyciele ale też uczniowie, postarajcie się budować tu taki klimat w którym każdy uczeń i każdy nauczyciel będzie czuł się dobrze. Jak będziecie mieli czas, może nawet na tych lekcjach dziś czy jutro, to zastanówcie się wspólnie z wychowawcami co możecie zrobić aby w naszej szkole panowała atmosfera życzliwości. Będę szukał u Boga sił i odwagi potrzebnych do realizacji tych nadziei ale też proszę Was wszystkich tu obecnych abyście pomogli wypełnić się moim nadziejom.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: kazanie skierowane do nauczycieli w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego (31 sierpnia 2011).ostatnie wiadomości

Szkolenia w Warszawie, Gdyni i Łodzi
Warszawa - Gdynia - Łódź, 20-22 listopada 2015 | 2015-11-22 14:27:31
W Warszawie odbył się w weekend kurs zatytułowany ''Jezuicki model nauczania dorosłych''. Zajęcia prowadzili: Monika Ochendal (na zdjęciu) oraz Wojciech Żmudziński SJ. Natomist w sobotę Krzysztof Durnaś prowadził w Gdyni drugą część szkolenia ''Techniki coachingowe w pracy wychowawcy'', a Bogdan Kosztyła w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Łodzi pracował z nauczycielami nad tematem:''Praca z wymagającym rodzicem''.

MonikaOch.jpg
(więcej >>)
Super-katecheta, portal DEON oraz PNWM
Kraków, 18 listopada 2015 | 2015-11-18 09:01:45
Dzisiaj, 18 listopada 2015, w ramach projektu ''Specialized Training for Diocesan Youth and University Students Ministry Coordinators'' katecheta z Bytomia Adam Maniura (na zdjęciu) prowadził zajęcia warsztatowe w Centrum Medialnym Wydawnictwa WAM w Krakowie. Po południu Piotr Żyłka zapoznał uczestników z działalnością portalu internetowego DEON.PL, a Jacek Gazda przedstawił możliwości, jakie stwarza białoruskiej młodzieży Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży.

Maniura_Krakow.jpg
(więcej >>)
W Sekretariacie Światowych Dni Młodzieży
Kraków, 17 listopada 2015 | 2015-11-17 15:31:36
We wtorek, 17 listopada 2015, księża uczestniczący w projekcie dla koordynatorów duszpasterstw młodzieżowych odwiedzili Sekretariat Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Spotkali się tam z ks. Pawłem Mieleckim oraz panem Andrzejem Pietrzykiem. Ksiądz Paweł (na zdjęciu na tle drzwi) powiedział między innymi, by wykorzystać czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży na budowanie i dynamizowanie grup duszpasterskich. Jak przyciągnąć młodych ludzi do Kościoła? Jak zbudować młodzieżową grupę duszpasterską? - to pytania, jakie zadaliśmy sobie na popołudniowym spotkaniu z duszpasterzem młodzieżowym Grzegorzem Kramerem SJ. ''Internet to nie tylko nowe narzędzie ewangelizacji lecz kontynent, na którym młodzi ludzie żyją'' - zacytował biskupa Rysia ojciec Grzegorz dzieląc się własnym doświadczeniem pracy z młodzieżą w realu i w internecie. Wieczorem odwiedziliśmy ks. Kamila Gołuszkę działającego w Grupach Apostolskich.

sdm2.jpg
(więcej >>)
Koordynatorzy z Białorusi w Krakowie
Kraków, 16 listopada 2015 | 2015-11-17 06:46:05
Księża z Białorusi, uczestniczący w projekcie formacyjnym, spotkali się w Krakowie z Pawłem Zegartowskim i Piotrem Krawczykiem z Młodzieżowego Klubu Środowiskowego GRUPKA. Pan Zegartowski, twórca i lider tej młodzieżowej inicjatywy, mówił między innymi, że nie wystarczy być dla młodych ludzi charyzmatycznym liderem, czy guru, trzeba przede wszystkim zapewnienić im liderów, wychować pozytywnych przywódców. W najbliższych dniach księża wezmą udział w spotkaniach z duszpasterzami i katechetami oraz odwiedzą Sekretariat Światowych Dni Młodzieży.

Zegartowski1.jpg
(więcej >>)
zobacz poprzednie wiadomości