Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
 

Prawa nauczyciela, prawa ucznia - prawa człowieka

2005-04-12 20:17:59
Seminarium dla nauczycieli w Łodzi - dnia 13 maja 2005

Łódzki Zespół Szkoleniowy Centrum Arrupe serdecznie zaprasza na seminarium: PRAWA NAUCZYCIELA, PRAWA UCZNIA - PRAWA CZŁOWIEKA, które odbędzie się 13 maja 2005 w godz. 12.30-16.00 w auli Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi przy ul. Wodnej 34. Będziemy starali się odpowiedzieć na pytania: Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o swoich prawach!!! Czy same prawa wystarczą uczniowi? Prawa po stronie nauczyciela czy ucznia? Czy prawo może być narzędziem wychowawczym?

Wśród zaproszonych gości: Roman Gawron, walczący o zdrowe relacje w szkole. Elżbieta Jaworska: sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, zaangażowana w program wychowawczy proponowany przez Łodzki Sąd Okręgowy.

Koszt: 20 złotych (cena obejmuje udział w seminarium, zaświadczenie, kawę i herbatę w przerwach).

Informacje dodatkowe: Obok szkoły znajduje się bezpłatny parking!

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału:
tel. (0-42) 659-93-16 w godz. 16.00- 20.00
lub
501-43-19-72
lub
lodz@arrupe.org


ostatnie wiadomości

Symbolika kluczy w Biblii
Warszawa, 25 stycznia 2015 | 2015-01-26 17:05:12
Podczas kolejnego spotkania Akademii Biblijnej w Warszawie, ojciec Wojciech Żmudziński SJ uczył jak modlić się na kluczach. Przedstawił też bogatą symbolikę klucza w Starym i Nowym Testamencie. Natomiast pastor Zbigniew Niemasik zaprezentował wciąż aktualną myśl teologiczną Trenów (Lamentacji) proroka Jeremiasza.


(więcej >>)
Treny Jeremiasza oraz funkcje i stanowiska w starożytnym Izraelu
Gdynia, 24 stycznia 2015 | 2015-01-26 16:54:37
Podczas Akademii Biblijnej w Gdyni, pastor Zbigniew Niemasik mówił o Trenach (Lamentacjach) przypisywanych przez tradycję prorokowi Jeremiaszowi, a ojciec Wojciech Żmudziński SJ przedstawił mniej znane aspekty chrześcijańskiej modlitwy zwracając uwagę na to, że według Pisma Świętego sam Bóg modli się. Spotkanie zakończyła Małgorzata Rompca wprowadzając w temat funkcji i stanowisk w starożytnym Izraelu.


(więcej >>)
Czytanie rzeczywistości w kluczu Dobrej Nowiny
Kalisz, 16-18 stycznia 2015 | 2015-01-18 20:15:09
Siedemdziesiąt osób wzięło udział w trzydniowej sesji biblijno-rekolekcyjnej RACHUNEK SUMIENIA: SZCZEROŚĆ I SKUTECZNOŚĆ. Prowadził ją w Kaliszu Wojciech Żmudziński SJ.


(więcej >>)
Od mądrych decyzji do motywacji
Warszawa, 13 stycznia 2015 | 2015-01-14 10:38:16
Na warszawskiej Starówce, w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, bo zabrakło miejsca w salce pod kościołem, odbył się pierwszy wykład w ramach Mistrzowskiej Szkoły Wychowania. Wojciech Żmudziński SJ mówił o uczeniu młodych ludzi podejmowania przemyślanych, mądrych decyzji, o kierowaniu się osobistym credo w dokonywaniu wyborów i w reagowaniu na trudne życiowe sytuacje. Kolejny wykład jest planowany 10 marca 2015 o godz. 20:45, również w sanktuarium na Starym Mieście. Tym razem spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie: Jak motywować młodzież do aktywności na lekcji i do pracy nad sobą?

Zdjęcie: flickr.com/bootload
(więcej >>)
zobacz poprzednie wiadomości