13-14.05.2017 - Osobiste credo i misja wspólnoty

W dniach 13-14 maja Wojciech Żmudziński SJ prowadził w Otorowie zajęcia dla członków wspólnoty "Paleolit". Około 40 uczestników tej rekolekcyjnej sesji zgłębiało sylwetki biblijnych liderów oraz pracowało zarówno nad osobistyn credo jak i nad sformułowaniem misji wspólnoty. Licząca ponad 100 dorosłych osób i licznej gromadki dzieci wspólnota wywodzi się z duszpasterstwa akademickiego prowadzonego niegdyś przez ojca Jana Górę OP. Do dziś związani są z Lednicą.