Nasza historia

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe (Centrum Arrupe)

istnieje od listopada 1997 roku i od 23 listopada 1999 roku jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Prowadzi działalność formacyjną wśród nauczycieli i wychowawców a także liderów organizacji pozarządowych w kraju i za granicą. Posiada kilku pracowników etatowych i ponad 40 trenerów prowadzących kursy szkoleniowe.

Działalnością szkoleniową objęliśmy tysiące osób z Polski i z innych krajów (Litwy, Słowenii, Chorwacji, Malty, Ukrainy, Egiptu, Albanii, Mołdawii, Danii, Włoch, Białorusi, Węgier, Republiki Czeskiej, Sri Lanki, Rumunii, Norwegii, Rosji). Na prowadzonych przez nas zajęciach zajmujemy się metodyką nauczania w dynamice ignacjańskiego modelu pedagogii, wychowaniem do życia w społeczeństwie wielokulturowym i etyką w pracy wychowawczej. Proponujemy także kursy z zarządzania instytucjami edukacyjnymi i organizacjami non-profit, w tym cieszący się dużym uznaniem kurs ze sztuki wystąpień publicznych.

Osobom zainteresowanym studium Pisma świetego oferujemy spotkania biblijne w ramach programu "Akademia Biblijna" oraz stronę internetową www.akademiabiblijna.pl. Pasjonatom wiedzy o Bałtyku proponowaliśmy w latach 2006-2011 wykłady w ramach programu "Uniwersytet Bałtycki" realizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Uppsali. Od roku 1998 wydajemy kwartalnik ''Być dla innych'' oraz publikacje książkowe. Rozwinęliśmy także działalność z profilaktyki narkomanii pomagając szkołom w wypracowywaniu szkolnych programów profilaktycznych, za co otrzymaliśmy wyróżnienie Pro Publico Bono za najlepszą inicjatywę edukacyjną w roku 2004. Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Grupy Zagranica oraz sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh.

Programy jakie obecnie prowadzimy to: (1) Kursy i konferencje dla nauczycieli i wychowawców, (2) Formacja dyrektorów szkół katolickich z krajów byłego bloku sowieckiego (CELP), (3) Akademia Biblijna, (4) Szkoleniowe rady pedagogiczne.

Staramy się być rzecznikami oświaty niezależnej od wpływów partii politycznych i promujemy szkoły niepubliczne.