Dyplomacja czy głos niepokojący sumienia?

Warszawa, 8 lutego 2018: "Krytyczny odbiór mediów i obecność w mediach osób konsekrowanych" to tytuł konferencji Wojciecha Żmudzińskiego SJ, jakiej wysłuchają Siostry Sacre Coeur. Jak odróżnić fakty od ich medialnych interpretacji? Czy mamy mówić tak, by każdy chciał nas słuchać, czy też mamy być głosem niepokojącym sumienia i łamiącym schematy? Foto: flickr.com/20after4