17-19.05.2017 - Spotkanie organizacyjne w Jastrzębiej Górze

Podczas spotkania organizacyjnego w Jastrzębiej Górze, na którym planowaliśmy drugą sesję szkoleniową dla dyrektorów szkół z krajów Europy Wschodniej, sfinalizowaliśmy dwutygodniowy plan zajęć oraz dopracowaliśmy stronę techniczną pobytu uczestników. Sesja rozpocznie się w Warszawie Falenicy dnia 8 lipca 2017 od prezentacji zrealizowanych w ciągu roku działań w ponad 20 szkołach w Albanii, Chorwacji, Syrii, Czechach, na Łotwie, Węgrzech i Ukrainie. Wieczorami mieliśmy czas na odpoczynek w już ciepłym nadmorskim kurorcie.