31.08.2017 - Konferencja dla nauczycieli w Jarosławiu

Na zaproszenie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Wojciech Żmudziński SJ mówił dzisiaj o misji szkoły i roli nauczyciela. Konferencja, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, zgromadziła około 250 pracowników oświaty - dyrektorów szkół i nauczycieli. W listopadzie tego roku planujemy dwudniowe szkolenie dla 30 dyrektorów szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu.