Grupa Zagranica ma nowy Zarząd

Dnia 18 maja 2017, Grupa Zagranica wybrała na Walnym Zebraniu nowe władze. Do Zarządu weszli: Martyna Bogaczyk (Fundacja Edukacja dla Demokracji), Aleksander Fuksiewicz (Instytut Spraw Publicznych), Marta Gontarska (Instytut Globalnej Odpowiedzialności), Grzegorz Gruca (Polska Akcja Humanitarna), Magdalena Klarenbach (Polska Zielona Sieć), Katarzyna Morawska (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz (Fundacja im. Stefana Batorego). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marek Peda (Polska Fundacja im. R. Schumana), Magdalena Dębkowska (Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne), ks. Jerzy Limanówka (Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl). Centrum Arrupe gratuluje wszystkim wybranym.