Intensywne warsztaty z fundraisingu

Warszawa, 21-23 maja 2018: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury we współpracy z Centrum Arrupe zaprasza na intensywne warsztaty adresowane do osób zajmujących się pozyskiwaniem funduszy na działalność dzieł prowadzonych przez Kościół oraz na projekty realizowane przez chrześcijańskie organizacje pozarządowe. Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego planowania kampanii fundraisingowych, efektywnego używania różnych narzędzi pozyskiwania funduszy oraz stworzenia biura rozwoju mającego na celu sytematyczną troskę o relacje z darczyńcami.

Prowadzący zajęcia skupią się na sposobach pozyskiwania prywatnych fundacji i darczyńców indywidualnych, a także na metodach promocji realizowanych projektów. Wykłady i zajęcia praktyczne poprowadzą: Maria Olszewska (freelance fundraiser - na zdjęciu po lewej) i Wojciech Żmudziński SJ (dyrektor Centrum Arrupe).
 
 
 
Miejsce: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Wrszawie Falenicy, ul. Okecka 30