Etyka w pracy nauczyciela w Warszawie

Warszawa, 30 listopada 2017: Wojciech Żmudziński SJ poprowadzi zajęcia warsztatowe dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej STO w Warszawie Rembertowie. Tematem będzie "Etyka i sumienie w pracy nauczyciela".