10.05.2017 - Uczniowie i media cyfrowe

W dniu 10 maja 2017 r., odbyło się kolejne spotkanie dla rodziców i wychowawców pt. „Odpowiedzialne korzystanie z mediów cyfrowych”  w ramach cyklu spotkań „Wykłady o wychowaniu” w którym wzięło udział 35 osób. Podczas spotkania Pan dr Maciej Dębski przestawił i omówił wyniki badań dotyczących problemu cyberprzemocy oraz nałogowego korzystania z telefonu komórkowego wśród uczniów w wieku szkolnym między 12 a 19 rokiem życia, które przeprowadziła w roku 2015/2016 Fundacja Dbam o Mój Z@sięg.
 
Mieliśmy także okazję poznać wyniki eksperymentu społecznego pt.; „POZA SIECIĄ” przeprowadzonego na uczniach gdyńskich szkół między 12 a 18 rokiem życia. Eksperyment ten polegał na dobrowolnym odłączeniu młodzieży na 3 pełne doby od telefonu komórkowego, internetu, tabletów/komputerów, telewizji, gier on-line i typu playstation.
 
Dowiedzieliśmy się, jak widzą ten problem młodzi ludzie, którzy nie pamiętają czasów, kiedy nie było internetu, czy różnego rodzaju urządzeń mobilnych. Wyniki te jak się okazało dotyczą nie tylko młodzieży, ale tak naprawdę są opowieścią o całej współczesnej polskiej rodzinie.
 
Każdy z nas obserwuje i doświadcza na co dzień zmian, które dokonały się w naszym funkcjonowaniu pod wpływem mediów cyfrowych. Żyjemy w społeczeństwie cyfrowym, w którym coraz częściej możemy mówić o cyfrowej rodzinie: oznacza to, że więzy krwi nie są jedynym kryterium przynależności do rodziny. Bycie członkiem rodziny może być wynikiem realizacji podobnych pasji, zainteresowań, doświadczania, podobnych problemów w życiu. Doskonałym przykładem nowoczesnej rodziny jest rodzina facebookowa, która dla wielu młodych osób jest o wiele ważniejsza, niż naturalna rodzina.
 
Więcej informacji na temat problemu nałogowego korzystania z telefonu komórkowego znajdą Państwo na stronie fundacji Dbam o Mój Z@sięg www.dbamomojzasieg.com
 
Spotkanie dofinansował Episkopat USA w ramach projektu "Promocja Szkół Katolickich i Wartości Rodzinnych" realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.