PROJEKT: Metody pracy na lekcji religii

Od 19 Października 2015 11:00 do 22 Października 2015 15:00
Kategorie: Projekty archiwalne

Warszawa, 19-22 października 2016: W sesji warsztatowej dotyczącej metod pracy na katechezie wzięło udział 44 katechetów obrządku grekokatolickiego. Zajęcia prowadzili: Anna Wielgosz (pedagog, animator, harcerka), Adam Maniura (nauczyciel religii w szkołach ponadgimnazjalnych), dr Teodozja Rzeuska (egiptolog), Wojciech Żmudziński SJ (teolog biblijny, pedagog).

Celem wartsztatów było zapoznanie nauczycieli z nowymi metodami nauczania religii oraz zainspirowanie uczestników do twórczego wykorzystania poznanych metod w procesie nauczania. W programie uwzględnione zostały następujące bloki tematyczne: Motywowanie ucznia do pracy na lekcji oraz metody dyscyplinujące, Wizualne metody przedstawiania treści w katechezie biblijnej na przykładzie Kafarnaum, Metoda panoramy na przykładzie historii Arki Przymierza oraz hipotezy dotyczące dalszych losów Arki, Różne formy zajęć z chustą, Teoria Wielorakiej Inteligencji w praktyce, Dekalog w świetle Ewangelii oraz rachunek sumienia dla dzieci, Metoda „podaj problem” i praca nad dylematem moralnym, „Obleczcie się w Jezusa Chrystusa” – lekcja o owocach Ducha Świętego, Teatr cieni i inne metody motywujące do indywidualnej pracy nad sobą, Elementy dramy w katechezie.

W końcowej ewaluacji uczestnicy docenili profesjonalne przygotowanie trenerów oraz wyrazili uznanie dla prezentowanych na szkoleniu metod prowadzenia zajęć. Szkolenie dofinansował Episkopat USA.

Nadchodzące wydarzenia