PROJEKT: Szkolenie koordynatorów duszpasterstw młodzieżowych

Od 20 Czerwca 2015 19:02 do 30 Listopada 2015 19:02
Kategorie: Projekty archiwalne

Projekt szkoleniowy zaadresowany do koordynatorów duszpasterstw młodzieżowych na Białorusi (Specialized Training for Diocesan Youth and University Students Ministry Coordinators) realizowany był od 20 czerwca do 30 listopada 2015 roku. Składały się na niego dwie dwutygodniowe sesje formacyjne prowadzone w Warszawie i Krakowie. Głównym celem projektu było profesjonalne przygotowanie białoruskich księży do budowania struktur duszpasterstwa młodzieżowego i akademickiego w diecezjach rzymsko-katolickich na Białorusi.

Uczestnicy nabywali nowych umiejętności zarządzania ludźmi oraz nawiązywali kontakty z duszpasterzami w Polsce. Ważnym elementem zajęć były zającia warsztatowe doskonalące umiejętności dydaktyczne oraz organizacyjne. Białoruscy księża uczestniczyli także w zajęciach dotyczących ochrony dziecka zagrożonego wykorzystaniem seksualnym oraz fundraisingu. Odwiedzili róznorodne placówki zajmujące się młodzieżą oraz sekretariat Światowych Dni Młodzieży.

Projekt sfinansował Episkopat USA.

Nadchodzące wydarzenia