PROJEKT: Advocacy on Education

Od 03 Stycznia 2011 01:00 do 29 Października 2011 20:00
Kategorie: Projekty archiwalne

Projekt miał na celu promocję chrześcijańskich wartości w procesie edukacji poprzez formację nauczycieli i rodziców uczniów, poszerzanie programu nauczania o chrześcijańską wizję historii i świata, wprowadzanie w szkołach zajęć pozalekcyjnych z chrześcijańskiej posługi ubogim.

Nasze działania w ramach projektu wiązały się ze studium problemów społecznych w konfrontacji ze społeczną nauką Kościoła, organizowaniem spotkań dyskusyjnych, konferencji i warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli.

W ramach projektu realizowaliśmy badania postrzegania chrześcijańskich wartości poprzez uczniów i nauczycieli, organizowaliśmy spotkania z ekspertami ds. etyki, wychowania i społecznej odpowiedzialności. W publikacjach podkreślaliśmy znaczenie w szkole klimatu solidarności i życzliwości oraz hojnego zaangażowania się w pomaganie innym. Podczas konferencji i warsztatów szkoleniowych przedstawialiśmy zawód nauczyciela jako życiową pasję, misję, powołanie.

Na organizowane w Gdyni konferencje tematyczne przybywało od 100 do 200 osób. Relacje z wystąpień publikowaliśmy na portalach internetowych, a materiały przygotowane przez występujących ekspertów pojawiły się w kolejnych numerach kwartalnika "Być dla innych".

 

Nadchodzące wydarzenia