PROJEKT: Formacja chrześcijańskich liderów

Od 12 Maja 2013 19:09 do 15 Grudnia 2014 20:09
Kategorie: Projekty archiwalne

Projekt szkoleniowy realizowany od maja 2013 do grudnia 2014, którego adresatem byli nauczyciele, księża, dyrektorzy szkół i liderzy chrześcijańskich organizacji pozarządowych oraz ruchów katolickich z okolic Białegostoku, Trójmiasta, Poznania i Krakowa. Praktycznym celem szkolenia było doskonalenie umiejętności liderów chrześcijańskich, by w kierowanych organizacjach i instytucjach byli jeszcze bardziej kompetentni i potrafili jeszcze lepiej odczytywać znaki czasu, odpowiadać na wyzwania i zmieniać struktury w autentyczne wspólnoty.

Na projekt składały się dwa weekendowe szkolenia zorganizowane od września 2013 do grudnia 2014 w Supraślu k/Białymstoku, w Gdańsku, w Pniewach k/Poznania i Krakowie.


Podczas szkoleń każdy uczestnik (a) zapoznał się ze społecznym nauczaniem Kościoła, (b) nauczył się jak radzić sobie z najważniejszymi problemami społecznymi dotykającymi szkół i rodzin w ubogich regionach oddalonych od dużych miast, (c) zdobył umiejętności potrzebne liderowi, by mieć znaczący wpływ na przemiany w społeczności lokalnej. Praktyczne warsztaty obejmowały między innymi: sztukę wystąpień publicznych, public relations, kierowanie ludźmi, kierowanie zmianą, organizowanie funduszy, radzenie sobie w trudnych sytuacjach i podejmowanie decyzji.

 

Nadchodzące wydarzenia