PROJEKT: Educational Leadership Program

Warszawa, 2-15 lipca 2016: Z początkiem lipca 2016 rozpoczynamy dwutygodniowy kurs w ramach projektu Christian Educational Leadership Program (CELP). Zgłosiły się 32 osoby z Albanii, Ukrainy, Rumunii, Węgier, Chorwacji, Łotwy i Syrii. Kurs ma na celu doskonalenie umiejętności przywódczych w kontekście zarządzania szkołą i projektami edukacyjnymi. Pięciu trenerów będzie prowadziło zajęcia w języku angielskim i będą one tłumaczone symultanicznie lub konsekutywnie na język rosyjski. Na zdjęciu ojciec Tomas Roach podczas ostatniej sesji szkolenia realizowanego w ramach projektu International Jesuit Education Leadership, który trwał od 1998 do 2011. Obecny projekt jest nawiązaniem do zakończonego pięć lat temu IJELPu.