SESJA: Jak mówić o Bogu, by ludzie słuchali

Warszawa, 1-3 maja 2017: Kolejna sesja w ramach projektu weekendowych spotkań biblijnych jest adresowana do nauczycieli religii oraz do osób zaangażowanych w ewangelizację, a także do tych, którzy głoszą Słowo we wspólnotach. Podczas zajęć uczestnicy poznają metody interpretacji Starego i Nowego Testamentu oraz efektywne formy przekazu treści biblijnych i ich aktualizacji. Prowadzą: Grzegorz Kozak (dziennikarz telewizyjny i radiowy) i Wojciech Żmudziński SJ (teolog biblijny i pedagog).

Dzięki finansowemu wsparciu LOYOLA FOUNDATION uczestniczy płacą za sesję jedynie 50 zł i mają zapewnione nieodpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie. Zapisy od 23 lutego 2017.

ZOBACZ PLAN I ZAPISZ SIĘ