Dalsza współpraca ze szkołami w Albanii

Reshen, 27 kwietnia - 5 maja 2018: W ramach wspierania szkół katolickich w Albanii, odwiedzimy katolicką szkołę w Reshen, by zaplanować program fundraisingowy i pomóc dyrekcji w założeniu biura ds. rozwoju. Shkolla e Mesme Profesionale “Shën Jozefi Punëtor” jest wyjątkowym centrum edukacji przygotowującym młodzież do przyszłej pracy w wielu zawodach. Do Reshen pojedzie Maria Olszewka (free-lance fundraiser) i Wojciech Żmudziński SJ (dyrektor Centrum Arrupe), którzy są już w Tiranie. Na zdjęciu dyrektorzy i dyrektorki katolickich szkół w Albanii podczas szkolenia w Durres.

 Poniżej zdjęcie budynków, w których mieści się szkoła w Reshen (centralna Albania)

reshen2