Formularz zgłoszeniowy

Aby wziąć udział w szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Centrum Arrupe należy zarejestrować się wypełniając poniższy formularz. Dane dotyczące daty i miejsca urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne.
Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Zgłoszenie na kurs:
Nazwa i termin kursu:(*)
Nieprawidłowe dane

Zakwaterowanie
Nieprawidłowe dane

Dane uczestnika:
Nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Imię(*)
Nieprawidłowe dane

Data urodzenia(*)
// Nieprawidłowe dane

Miejsce urodzenia(*)
Nieprawidłowe dane

Adres do korespondencji:
Ulica
Nieprawidłowe dane

Numer domu
Nieprawidłowe dane

Numer mieszkania
Nieprawidłowe dane

Miejscowość
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy
Nieprawidłowe dane

Poczta
Nieprawidłowe dane

Pozostałe dane:
Telefon kontaktowy
Nieprawidłowe dane

E-mail(*)
Nieprawidłowe dane

Rodzaj wykonywanej pracy (nauczany przedmiot):
Nieprawidłowe dane

Przygotowanie pedagogiczne(*)
Nieprawidłowe dane

Ostatnio odbyty kurs w Centrum Arrupe
Nieprawidłowe dane

Uczestnictwo w niektórych kursach może mieć wpływ na obniżenie kosztów kolejnego szkolenia

Potrzebuję tłumacza PJM
Nieprawidłowe dane

Poruszam się na wózku
Nieprawidłowe dane

Dane dotyczące miejsca pracy
Pełna nazwa:
Nieprawidłowe dane

Ulica
Nieprawidłowe dane

Numer domu
Nieprawidłowe dane

Numer mieszkania
Nieprawidłowe dane

Miejscowość
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy
Nieprawidłowe dane

Poczta
Nieprawidłowe dane

Zaznacz pole, jeśli chcesz otrzymać fakturę
Nieprawidłowe dane

Nazwa instytucji (Imię i nazwisko): (*)
Nieprawidłowe dane

NIP instytucji(*)
Nieprawidłowe dane

Ulica(*)
Nieprawidłowe dane

Numer domu(*)
Nieprawidłowe dane

Numer mieszkania
Nieprawidłowe dane

Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy(*)
Nieprawidłowe dane

Poczta(*)
Nieprawidłowe dane

(*)
Nieprawidłowe dane

dla potrzeb procesu szkolenia oraz działań marketingowych Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz. 833).