Formularz zgłoszeniowy

Aby wziąć udział w szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Centrum Arrupe należy zarejestrować się wypełniając poniższy formularz. Dane dotyczące daty i miejsca urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne.
Nieprawidłowe dane

Zgłoszenie na kurs:
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane uczestnika:
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

// Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Adres do korespondencji:
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Pozostałe dane:
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane dotyczące miejsca pracy
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

dla potrzeb procesu szkolenia oraz działań marketingowych Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz. 833).