SESJA: Jak mówić o Bogu, by ludzie słuchali

Od 01 Maja 2017 17:00 do 03 Maja 2017 13:00

Warszawa, 1-3 maja 2017: Kolejna sesja w ramach projektu weekendowych spotkań biblijnych jest adresowana do nauczycieli religii oraz do osób zaangażowanych w ewangelizację, a także do tych, którzy głoszą Słowo we wspólnotach. Podczas zajęć uczestnicy poznają metody interpretacji Starego i Nowego Testamentu oraz efektywne formy przekazu treści biblijnych i ich aktualizacji. Dzięki finansowemu wsparciu LOYOLA FOUNDATION uczestniczy płacą za sesję jedynie 50 zł i mają zapewnione nieodpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie. Zapisy na sesję od 23 lutego 2017. Przyjmowane będą jedynie osoby, do których sesja jest adresowana.

Prowadzą: Grzegorz Kozak (dziennikarz telewizyjny i radiowy) Wojciech Żmudziński SJ (teolog biblijny i pedagog).

PLAN ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK - 1 maja 2017
 
17:00 Msza święta z homilią
18:00 Kolacja
19:00 Jak czytać Biblię ze zrozumieniem
 
WTOREK - 2 maja 2017
 
7:30 Msza święta dla chętnych
8:00 Śniadanie
9:00 Jak swoją wypowiedzią zainteresować słuchacza i widza oraz jakich błędów nie popełniać występując publicznie, szczególnie przed kamerą i mikrofonem. 
10:30 Przerwa na kawę i herbatę
11:00 Łamanie stereotypów i dysonans poznawczy w katechezie biblijnej
13:00 Obiad
14:30 Przygotowanie wystąpienia opartego na tekście biblijnym (analiza retoryczna)
16:00 Przerwa na kawę i herbatę
16:30 Jak przyciągnąć uwagę słuchaczy (set induction)
18:00 Kolacja
19:00 Mikrowypowiedzi uczestników
 
ŚRODA - 3 maja 2017
 
8:00 Śniadanie
9:00 Różne formy przekazu treści biblijnych 
10:30 Przerwa na kawę i herbatę
11:00 Podsumowanie sesji i ewaluacja
12:15 Msza święta z homilią
13:00 Obiad