PROGRAM: Akademia Biblijna - Warszawa

Od 30 Wrzesnia 2018 do 01 Grudnia 2019
Kategorie: Akademia Biblijna
Hits: 15064

Zapraszamy na niedzielne spotkania Akademii Biblijnej w Warszawie w roku 2018/2019. 
Spotkania rozpoczynają się  o godz. 16:30 w Auli Edyty Stein w Warszawie Falenicy przy ul. Oleckiej 30.
W przerwie zapraszamy na kawę i herbatę oraz dyskusje w kuluarach. Wstęp wolny. 


PROGRAM  SPOTKAŃ: 

09.12.2018

Dlaczego chwała na wysokości a pokój na Ziemi, czyli o celu Bożego Narodzenia  (Łk 2,1-15) - o. Rafał Huzarski SJ

Prolog Ewangelii Janowej (J 1,1-18) - o. Rafał Huzarski SJ

20.01.2019 

Czy Adam i Ewa mieli pępki i inne pytanie o stworzenie świata. Pierwsze rozdziały Ks. Rodzaju (Rdz, 2-7) - o. Rafał Huzarski SJ

Co jeszcze musi uczynić Bóg, abyśmy polegali na Bogu? (Ez 16) - część 2 - pastor Zbigniew Niemasik   

10.02.2019 

Co to za doskonały Stwórca, jeżeli jego stworzenie się psuje? Księgą Rodzaju do przymierza z Noem - o. Rafał Huzarski SJ

24.03.2019 

Czy Bóg nie może przebaczyć grzesznikom bez śmierci Syna? Zbawienie w Liście do Hebrajczyków - o. Rafał Huzarski SJ

Co jeszcze zrobi Bóg, abyśmy tylko Jemu oddali chwałę? (Ez 16) - część 3 - pastor Zbigniew Niemasik

28.04.2019 

Tęczy nie oddamy, czyli o przymierzu Boga z Noem i jego współczesnych konsekwencjach (Rdz, 8-9,17) o. Rafał Huzarski SJ

Jakub - syn Izaaka - część 1 - Zwycięstwo osiąga się w oparciu o Boże Słowo - pastor Zbigniew Niemasik

26.05.2019 

O Chamie i jego chamskich potomkach, czyli o przyzwoitości w Biblii i w Warszawie (Rdz, 9,17-27) o. Rafał Huzarski SJ

Jakub - syn Izaaka  część 2- Zwycięstwo osiąga się w walce opartej o Boże Słowo - pastor Zbigniew Niemasik

09.06.2019 

O Abrahamie i jednym królu, który była kapłanem Boga, choć poganinem (Rdz, 14,17-20, Ps 10, Hbr, 5-7) o. Rafał Huzarski SJ

15.09.2019 

Ciąg dalszy o Abrahamie i o tym, co Bóg chce sprawdzić żądając od kogoś ofiary z syna?

I o tym, dlaczego Frodo Baggins poszedł do Morii (Rz 22) o. Rafał Huzarski SJ

27.10.2019 

Miało już nie być potopu a jest deszcz ognia i siarki? Historia Sodomitów i Gomorejczyków (Rdz, 18,16-19,29) o. Rafał Huzarski SJ

24.11.2019 

Jezus jako Król w Starym i Nowym Testamencie (J 18,33-19,22) o. Rafał Huzarski SJ

01.12.2019 

Motywy biblijne w kolędach polskich o. Rafał Huzarski SJ

Prosimy o zapisywanie się poprzez FORMULARZ (przycisk "Zapisz się" lewym górnym rogu) - to ułatwi nam sprawy organizacyjne oraz przygotowanie zaświadczeń na zakończenie roku.