Spotkania Akademii Biblijnej w lutym 2018

Gdynia, 17 lutego 2018 oraz Warszawa, 18 lutego 2018: Podczas kolejnego spotkania Akademii Biblijnej w Gdyni zostaną zaprezentowane następujące tematy: "Żywy chrześcijanin w oparciu o List do Kolosan  (Zbigniew Niemasik), Owoc Ducha Świętego według Pawła Apostoła (Wojciech Zmudziński SJ), Jezus nad Jeziorem Galilejskim (Małgorzata Rompca). Natomiast w Warszawie pastor Zbigniew Niemasik będzie interpretował kolejny fragment Listu do Kolosan, a ojciec Wojciech Żmudziński SJ powie o Jezusie jako mówcy i wychowawcy.

Zapraszamy do Gdyni w sobotę (17 lutego) w godz. 9:00 - 12:30, sala im. Vincenta Duminuco w Zespole Szkół Jezuitów, ul. Tatrzańska 35.

Zapraszamy do Warszawy Falenicy w niedzielę (18 lutego) w godz. 16:30 - 18:30, sala im. Edyty Stein w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury, ul. Olecka 30.

Foto: flickr.com / Hans Splinter