12-15.11.2018 - Warsztaty z fundraisingu dla szkół katolickich

W dniach 12-15 listopada 2018 Centrum Arrupe zorganizowało intensywne warsztaty dla osób zajmujących się pozyskiwaniem funduszy na działalność szkół prowadzonych przez Kościół oraz na projekty edukacyjne realizowane przez chrześcijańskie organizacje pozarządowe. Zajęcia odbyły się w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury przy ul. Oleckiej 30 w Warszawie.  
Uczestnicy przygotowywali się do profesjonalnego planowania i prowadzenia kampanii fundraisingowych, efektywnego używania różnych narzędzi pozyskiwania funduszy oraz stworzenia w szkołach biura ds. rozwoju mającego na celu systematyczną troskę o relacje z darczyńcami.
Zajęcia prowadziła Maria Olszewska. 
Szkolenie dofinansowane zostało przez anonimowych darczyńców.